Drifttekniker

Drifttekniker

Skapa jobbevakning

+ Skapa jobbevakning för denna yrkesgrupp

Kostnadsfri bevakning. Du bestämmer själv hur ofta du vill bli uppdaterad med jobbförslag.

Är du en teknisk person som tycker om att driva, underhålla och reparera teknisk utrustning för produktion och distribution av värme, elkraft och kyla? Då skall du definitivt arbeta som drifttekniker. Att arbeta som driftoperatör innebär att du är en nyckelperson i arbetet att övervaka, driva och underhålla energiproducerande anläggningar. Här möter datorbaserad styr- och reglerteknik den handfasta och traditionella tekniken för el- och energiproduktion och även distribution. 

Du kan till exempel arbeta som drifttekniker inom: energi, kraftvärmeverk, ångpanna och vattenverk. En del anläggningar, till exempel vattenkraftstationer, är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Driftkonstruktören kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På detta sätt kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar.

Om du arbetar som driftteknokrat vid värmeverk styr och övervakar du anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten. Du kan även styra anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten.

Skulle du vilja veta mer om vad yrket som drifttekniker innebär, så scrolla ner och fortsätt läs, då vi på Branschstegen skall göra allt i vår makt för att informera dig om det viktigaste som du behöver veta, om du vill arbeta inom detta yrke! Gå gärna in och kika på våra karriärmöjligheter också, där du hittar spännande och intressanta jobbmöjligheter som drifttekniker, nära dig och över hela landet! 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att övervaka driften vid den anläggning du arbetar inom. Övervakningen sköts oftast från ett kontrollrum via dataskärmar, men du går även kontrollronder ute i anläggningen. Du för journaler och skriver dagrapporter om exempelvis tryck och temperatur.

I driftoperatörens arbetsuppgifter ingår också att rapportera fel och störningar samt att åtgärda felen som uppstår. Det kan exempelvis handla om att starta en extra panna om det är för kallt. Driftteknikern sköter underhåll och utför vissa reparationsarbeten som att laga en läckande pump eller ompackning av en ventil. 

Driftoperatörer finns vid alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. Man kan även arbeta med stora fastigheter inom processindustrin samt vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar samt på sjukhus. 

Bra egenskaper för att arbeta som drifttekniker 

-Är intresserad av hur saker fungerar och lösa dem. 

-Gillar problemlösning och mekar gärna ibland.

-Är en driven person som gillar att bidra till en helhet och resultat.

-Är strukturerad, bra på prioritering och att fatta självständiga beslut, även under press. 

-Gillar att möta människor och att samarbeta och att åstadkomma en positiv utgång.

Är intresserad av hur modern teknik kan energieffektivisera och göra anläggningar och fastigheter mer miljövänliga för framtiden. 

Utbildning 

Förberedande utbildning finns inom gymnasieskolans El- och energiprogrammet. Du kan också bli drifttekniker efter att ha gått en teknisk utbildning på gymnasienivå. 

Högskoleutbildning till drifttekniker finns på flera orter i landet. Relevant utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskolan. Bland annat JENSEN YH erbjuder en utbildning där du får examen från dem och kan arbeta som drifttekniker. 9 av 10 av alla deltagare som genomför deras YH-utbildningar får jobb i rätt bransch. 

Du kan även välja andra YH-utbildningar till driftoperatör, på Hermods, Campus Varberg, Xenter Botkyrka, SKY-Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt Creando School. 

Lön

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i framtiden och lönen är bra. Genomsnittlig bruttolön är 32. 400 kronor enligt En sammanvägning av olika källor, bland annat SCB. Privat sektor tjänar 9 procent mer än offentlig sektor. Efter några år i branschen kan du gå upp till en lön på 42 000 kronor i månaden. Lönen varierar beroende på vilken sektor du arbetar inom och där du enkelt kan röra dig mellan statliga, kommunala och privata sektorer.

Framtid 

Dagens utvecklingsmöjligheter med nya tekniska landvinningar och miljökrav gör att denna bransch erbjuder möjligheter till ett utvecklande och spännande yrkesliv där efterfrågan på denna kompetens förväntas vara stor den närmaste framtiden. Många får jobb direkt efter utbildning och sin LIA-period, där de har knutit värdefulla kontakter och fått gedigen branscherfarenhet. Det råder brist på drifttekniker inom den växande fastighetsbranschen och många arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. 

Dessutom är det även många driftteknokrater som är på väg mot pension. Mycket pekar på att efterfrågan på drifttekniker inte kommer minska i framtiden. Snarare går det att säga säkert att fastigheter är en framtidssäker bransch. En utbildning till drifttekniker är alltså med största sannolikhet en bra investering till en trygg framtid. Stort lycka till önskar vi dig på Branschstegen! 


Publicerad av Marcus Rosenholm, 2021-02-26, kl 09:41

Senast uppdaterad 2021-02-26, kl 08:41