Brokonstruktör

Brokonstruktör

Brokonstruktör

Skapa jobbevakning

+ Skapa jobbevakning för denna yrkesgrupp

Kostnadsfri bevakning. Du bestämmer själv hur ofta du vill bli uppdaterad med jobbförslag.

En brokonstruktör är en byggingenjör med specialinriktning på brobyggnationer och dess konstruktioner, förstärkning av broar, deras ombyggnader, frågor om säkerhet vid bygget av nya broar och exploatering av redan befintliga broar. En broexpert är den ansvariga personen för de bärande element i nya broar och framställer ritningsunderlag till platsbyggda och prefabricerade byggnadskonstruktioner i betong. En byggnadskonstruktör har ofta en central roll i både större och mindre tekniska byggprojekt. 

En bro är inte bara en bro utan mycket mer, den länkar ihop och förenar länder, städer och områden.  Med hela åttioåtta broprojekt under de senaste tre åren är Sweco helt klart den mest aktiva broingenjören i Sverige. Sweco har bidragit till att öka tillgängligheten i framtidens samhällen och städer genom olika brokonstruktioner i över 100 år. Idag arbetar omkring 150 kompetenta medarbetare med allt från små broar till stora avancerade brokonstruktioner, för att förenkla människors vardag. Det är organisationen Sverige Bygger som har sammanställt antal konstruktionsuppdrag på ny-, till- och ombyggnader av broar i landet. Med uppdrag som bland annat Öresundsbron, som förbinder Sverige och Danmark, och Kåkenhusbron i Norrköping hamnar Sweco i topp med flest projekt. Sweco är en arbetsplats man bör sträva efter att arbeta på, då de är ledande broexperter i Sverige. 

Vill du veta mer om vad det innebär att arbeta som Brokonstruktör? Då skall du läsa vidare då vi på Branschstegen tipsar dig om det allra viktigaste du behöver veta, för att ta steget till att bli en broexpert. Titta gärna på våra superheta jobberbjudanden inom området och hitta din drömtjänst, nära dig! 

Vad arbetar man med? 

Brokonstruktion handlar om att utföra en komplett och tydlig konstruktionsredovisning som används för att utföra det fysiska byggnadsverket. Man arbetar med moderna verktyg inom finita elementmetoder och kan redovisa handlingarna i 3D.  Man kan göra färdiga bygghandlingar till stora och små projekt, från stödmurar och fundament till större broar i betong, stål eller trä.

I den vanligaste entreprenadformen, där entreprenören har konstruktionsansvar för konstbyggnaden, kan man samarbeta med entreprenörer i anbudsskeden. Samarbetet resulterar ofta i uppdrag att rita och konstruera konstbyggnaden samt att upprätta arbetsritningar för en bro. Det är en händelserik process där man i ett anbudsskede kan påverka förslaget och utarbeta alternativa lösningar i syfte att åstadkomma den bästa konstruktionen för den aktuell bron. 

När exempelvis dubbelspårutbyggnaden av Roslagsbanan på sträckan Tibble-Visinge i Täby öppnade för trafik. Så utförde brokonstruktören projekteringen av bygghandlingarna – och var teknikansvarig för broarna samt verkade som projekteringsstöd till entreprenören. Som konstruktör sitter man oftast på kontoret och utför system- och hållfasthetsberäkningar för broar, men det är också ute i verkligheten och ser broarna i praktiken. 

Utbildning

Ofta har man grundutbildning civilingenjör inom bygg. Men man kan också gå andra utbildningar, till exempel högskoleingenjör inom bygg. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Gymnasial utbildning som förbereder till yrket Broexpert - finns på flera olika gymnasieprogram, bland annat Teknikprogrammets inriktningen Samhällsbyggande- och Miljö, men även Bygg- och anläggningsprogrammet

Har man läst ett yrkesprogram på gymnasiet kan man behöva komplettera med några kurser på till exempel Komvux innan man kan komma in på högskolan och Civilingenjörsprogrammet.

Det finns även enstaka kurser i brokonstruktion exempelvis vid KTH och Högskolan i Dalarna som man kan komplettera med befintlig utbildning. 

Även Stålbyggnadsinstitutet – The Swedish Institute of Steel Construction har påbyggnadskurser inom brokonstruktion. Tyréns har något som heter Broakademin, Det är ett utbildningsprogram som riktar sig till nya konsulter inom brokonstruktion. Programmet går vartannat år och inkluderar ett antal träffar runtom i Sverige som Tyréns anordnar med interna och externa föreläsare. Utbildningen ger en väldigt bra kunskapsbas och möjlighet att bygga nätverk över hela landet. När du sedan är mer varm i kläderna kan du ta rollen som uppdragsansvarig eller specialist inom ett område, allt beror på dina egna intressen och önskemål om vart du vill komma i karriären. Vad slutmålet är. 

Vad tjänar man som brokonstruktör? 

Den genomsnittliga bruttolönen är 44 900 kronor, som är en sammanvägning av olika källor, bland annat SCB. Inom detta yrke anses det vara lite svårare att få jobb de närmaste åren. Dock händer det mycket i Sverige, rent infrastrukturmässigt, så håller man sina kontaktytor levande och träffar mycket människor och skapar ett nätverk av kontakter omkring sig samt är oerhört duktig och har rätt utbildning bakom sig, självklart kommer man få jobb. Mycket handlar om drivkraften, för att nå sina mål. Man tjänar oftast bäst som landstingsanställd och privat anställd broingenjör. 

Några positiva detaljer som kan påverka och höja din lön som broexpert

  1. Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
  2. Du har erfarenhet av uppgifterna
  3. Du är flexibel och vill utvecklas 
  4. Du kan visa ett bra arbetsresultat 
  5. Du är specialist inom ditt fackområde 
  6. Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter 
  7. Du är projektledare eller gruppchef 

Publicerad av Marcus Rosenholm, 2021-03-02, kl 11:00

Senast uppdaterad 2021-03-02, kl 10:00