Vikarierande enhetschef till enheten ungdom

Arbetsgivare: Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Var: Öckerö
Tjänst: Enhetschef, offentlig förvaltning
Yrkeskategori: Chef Förvaltning & Planering
Publicerad: 2021-05-18
Sista ansökningsdag: 2021-05-30
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: 3 - 6 månader

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och vi har ca 1100 anställda i kommunen.

Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av 10 bebodda öar.
För dig som reser når du öarna på 50 min med snabbuss från centrala Göteborg. Du hittar oss två mil väster om Göteborg.

Vi uppskattar dig som vågar anta utmaningen att testa något nytt!





ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar för ledning och styrning av arbetet för enheten Ungdom, som i huvudsak innefattar öppen fritidsgårdsverksamhet, gruppverksamhet och dialogträffar mellan ungdomar och politiker. Verksamheten bygger på ungdomsinflytande där trygghet och delaktighet är ledord. Verksamhetsidén är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande.

Som enhetschef organiserar och leder du det dagliga arbetet. Du har personal-, budget- och prognosuppföljningsansvar. Arbete i den öppna verksamheten kan förekomma. Samverkan med andra förvaltningar i barn- och ungdomsfrågor finns bland dina arbetsuppgifter. Du kommer att sitta med i regionalt nätverk för KEKS, som är ett nätverk för öppna mötesplatser för ungdomar. Som chef ska du ta tillvara på medarbetarnas kompetens och engagemang och tillsammans med personalen driva utvecklingen i önskad riktning.

Enheten arbetar för att uppnå det politiska målet Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka. I det arbetet är fritidsgårdens verksamhet en viktig del för att utveckla platser för möten och aktiviteter.


KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning som kan anses vara relevant för uppgiften eller kan påvisa erfarenhet som kan ersätta detta. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med demokratifrågor och barnkonventionen samt kunskap och erfarenhet om KEKS-nätverkets arbetssätt.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt