Två Ledarbetare

Arbetsgivare: DESTINATION VEMDALEN AB
Var: Härjedalen
Tjänst: Grovarbetare, bygg och anläggning
Yrkeskategori: Grovarbeten
Publicerad: 2021-05-29
Sista ansökningsdag: 2021-06-09
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: 3 - 6 månader

Vilka är Destination Vemdalen AB?
Vi ägs av näringen i området och har idag drygt 130 delägare och partners. Varje delägare betalar en årsavgift som går till gemensamma utvecklingsfrågor. Bolaget har inte i syfte att vara vinstdrivande. Istället går all eventuell vinst tillbaka till den gemensamma nyttan för området. Bolaget har idag 4 helårsanställda och 1,5 säsongsanställda.
Bolagets verksamhet är att samordna, driva och initiera gemensamma frågor som utvecklar varumärket Vemdalen där byarna Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet, Björnrike, Vemdalen, Böle, Rätan, Hede, Hedeviken, Långå och Åsarna ingår. Vi arbetar främst med marknadskommunikation, evenemang, projekt, samordningsfrågor, infrastrukturfrågor, vandringsleder, turleder & 9 raststugorna på fjället. Vi driver Turistinformationen på Vemdalsskalet.

Bakgrund till projektet
Destinationen har fördubblat antalet kommersiella gästnätter på 10 år från 380 000 till 672 000. Den ökade naturturismen i allmänhet och framförallt en kraftig ökning under pandemin har gjort att vi står för en hel del utmaningar för att kunna upprätthålla attraktiva och hållbara leder på fjället och för att arbeta förebyggande för att skydda djur och natur på ett långsiktigt hållbart sätt. Att ha ett attraktivt, säkert och tryggt ledsystem är en av våra viktigaste frågor inom destinationen och en av våra huvudreseanledningar.

Om projektet
Projektet ska arbeta med fysiska investeringar på vandrings- och turleder. Inom projektet ska vi också försöka hitta innovativa hållbara lösningar hur spår – och ledsystemet ska finansieras i framtiden? Vem/vilka ska sköta driften? Ska det vara olika bolag som det är idag eller ska det bildas nytt/nya bolag? Hur ska ledsystemet se ut för att bli hållbart, tryggt och säkert? Dessa frågor vill vi lösa gemensamt framförallt med alla markägare men även skoterklubbarna, kommunerna, näringen och ortsbefolkningen i området. I projektet ska vi också öka kunskapen om hur andra destinationer har organiserat sig i spår – & ledfrågor. Vad sker i regionen och nationellt.
Projektet pågår fram till 31 december 2022 och finansieras av Tillväxtverket, Region Jämtland/Härjedalen. Destination Vemdalen, Klövsjöfjäll Hotell & Konferens, Vemdalsfastigheter, Storhogna Högfjällshotell & Spa, Ski Lodge Skalspasset, Storhogna Property, Mäklarhuset, Bjurfors, Björnrike Syd, AGO i Vemdalen, Lorensson Mäklare och Fastighetskonsult, SkiStar Vemdalen.
Just nu söker vi två ledarbetare i projektet som jobbar ute på fjället med ledunderhåll.

Kvalifikationer
Vi söker nu två ledarbetare som i sommar ska arbeta med att renovera och förstärka några av de fjällvandingsleder vi har i området. Vi söker dig som känner starkt engagemang för hållbar utveckling av våra fjäll i Vemdalsområdet. Du ska vara en ”doer” och ha god fysik. Det är till din fördel om du arbetat med liknande arbeten tidigare.
Vi har kontor på Vemdalsskalet men du kommer att förflytta dig över vårt område. Tjänsterna är heltid projektanställning i totalt 3 månader under barmarksperioden 2021. Tillträde helst så snart som möjligt.
Lön enligt överenskommelse.

Ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt