Stadsarkitekt

Arbetsgivare: Ängelholms kommun, Samhällsbyggnad Admin
Var: Ängelholm
Tjänst: Arkitekt
Yrkeskategori: Arkitekt
Publicerad: 2022-10-22
Sista ansökningsdag: 2022-11-21
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.

Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Läs mer om hur det är att arbeta i Ängelholms kommun på jobb.engelholm.se.

Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.

ARBETSUPPGIFTER
Vår nuvarande stadsarkitekt går vidare i karriären, varför vi nu söker dig som med ett brinnande intresse för arkitektur och stadsplanering - vill vara en viktig del i utvecklingen av Ängelholm. Du har ett mål- och resultatorienterat förhållningssätt och månar om att skapa engagemang, arbetsglädje och delaktighet. Vi söker alltså en stadsarkitekt inom verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Som stadsarkitekt är du en naturlig väg in i organisationen för såväl exploatörer och näringsidkare som våra medborgare. Det kan gälla allt från diskussioner om arkitektur, kulturmiljöfrågor och det offentliga rummets gestaltning till nya projekt och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet. Du kommer tillsammans med bl a planchef, stadsmiljöchef, mark- och exploateringschef och bygglovschef att vara en nyckelspelare för att skapa en helhet i gestaltning av det framtida Ängelholm med tätorter, landsbygd och natur.

Som stadsarkitekt svarar du för att en förtroendefull dialog upprätthålls med privata och offentliga aktörer samt politiker. Du deltar aktivt i kommunens arbete såväl med detaljplaner som större bygglov och deltar i den strategiska planeringen inom stadsbyggnadsfrågor, där du säkerställer kvaliteten i stadens utformning och gestaltning. Du kommer också att vara föredragande och eventuellt även beslutande - i bygglovsärenden av vikt.

För att trivas i rollen behöver du ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen och vara väl förtrogen med hur den kommunala beslutsprocessen fungerar. Samhällsutvecklingen går snabbt, och det är viktigt att du är engagerad och intresserad av förändringsarbete och håller dig a-jour med byggprocesserna.

Stadsarkitekten är organisatoriskt placerad direkt under verksamhetschefen för Samhällsbyggnad. Inom verksamhetsområdet Samhällsbyggnad finns också Stadsmiljöenheten, VA-enheten och enheten Kart- och mät samt Bygglovsenheten. Du samarbetar och vägleder dessa och andra inom och utanför organisationen på ett naturligt, pedagogiskt och vinnande sätt. Du är också föredragande för den politiska ledningen i olika sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du arbetar och lever självklart och enkelt efter våra värdeord Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft. Du är trygg i din yrkeskompetens och har god organisatorisk medvetenhet. I din specialistroll är du kommunikativ, lyssnande, värdesätter samarbete och månar om att skapa engagemang, arbetsglädje och delaktighet. Du får saker att hända och tar ansvar för resultatet.

Vi söker dig som är utbildad arkitekt, eller landskapsarkitekt. Eventuellt kan annan högskoleutbildning med inriktning samhällsbyggnad eller motsvarande akademisk utbildning prövas likvärdigt, då med dokumenterade kunskaper/färdigheter inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdena.

Du är positiv och har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter samt samarbeta med andra. Du har bred erfarenhet av arbete inom arkitektur och stadsplanering. Du är en passionerad stadsbyggare som ständigt vill utvecklas inom ditt arbetsområde.

För att lyckas i rollen tror vi att ditt starka engagemang och din drivkraft har gjort att du vill ta nästa steg i karriären, men du har redan flerårig erfarenhet inom arbetsområdet, gärna i liknande befattning. Har du god erfarenhet av att arbeta inom en politisk styrd organisation är det meriterande, liksom om du har erfarenhet av projektledning.

Du har god datorvana och är trygg i det digitala landskapet. Du har körkort för personbil och kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska.

Intervjuer kommer preliminärt att hållas nedanstående datum. Gör gärna en notis i din kalender redan nu.
Första intervju: 2022-12-05 respektive 2022-12-07
Andra intervju: 2022-12-14

ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.

Vi vill att du mår bra. Därför har vi flera förmåner som fokuserar på din hälsa:
• I Ängelholms kommun får du 25 semesterdagar per år tills dess att du fyller 40, då du istället får 31 semesterdagar. När du har fyllt 50 får du 32 semesterdagar per år. Oavsett ålder ger vi dig dessutom möjligheten att byta ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet, så att du kan få fem eller sex extra semesterdagar per år.
• Du kommer att ha årsarbetstid, vilket innebär en möjlighet att anpassa ditt schema så att det fungerar för dig och ditt privatliv.
• Vi erbjuder 2000 kronor per år i friskvårdsbidrag.
• I Ängelholm har du möjligheten att löneväxla till din pension. Våra medarbetare har dessutom en möjlighet till arbetstidsminskning för äldre medarbetare.

Läs mer och ansök