Stadsarkitekt

Arbetsgivare: Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning
Var: Sandviken
Tjänst: Arkitekt
Yrkeskategori: Arkitekter m.fl.
Publicerad: 2019-11-19
Sista ansökningsdag: 2019-11-24
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Den 1 april 2016 bildades Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med gemensam förvaltning för kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken. Sandviken är värdkommun, det vill säga nämndens och förvaltningens säte. Förvaltningen har bland annat i uppdrag att hantera myndighetsfrågor inom plan-, bygg-, miljö- och hälsa samt trafik.

Som medarbetare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för en långsiktigt hållbar och god livsmiljö för invånarna i den tre kommunerna med sammanlagt 53 000 invånare. Vi fortsätter nu arbetet med att skapa vår nya förvaltning, och du har i detta arbete chans att få vara delaktig och bidra till utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare för drygt 70 medarbetare.

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.ARBETSUPPGIFTER
Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du medverka vid lovprövning och i den fysiska planeringsprocessen? Är du intresserad av att föra tidiga dialoger med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar? Vill du främja en god bebyggd miljö med ändamålsenlig planläggning, ett attraktivt och sunt byggande samt en god byggnadskultur?
Stadsarkitekten är rådgivande i syfte att samordna och förena kommunernas övergripande kompetens i frågor om offentliga miljöer och bebyggelse ur ett arkitektoniskt perspektiv. Ditt ansvar är att bevaka allmänna intressen och att kommunernas mål och visioner ställs i fokus; ha helhetssyn. Du kommer också att synliggöra arkitekturens roll och betydelse vid attraktivt och hållbart byggande inom Västra Gästrikland utifrån översiktsplanernas intentioner. I den rollen ställs höga krav på din förmåga att förena god gestaltning med olika förutsättningar och krav. Rollen innebär att man delvis är en del i leveransen i den löpande verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du har formell arkitektutbildning, som arkitekt, landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt med myndighetsutövande erfarenhet från byggande och gestaltning. Du har god kunskap om aktuell lagstiftning i området, främst plan- och bygglagen och miljöbalken.
Uppdraget är en viktig del av kommunernas samhällsbyggnadsprocess, vilket förutsätter ett genuint intresse för hållbart byggande och en kulturell medvetenhet. Du är kommunikativ, initiativtagande och kreativ i din roll och trygg och stabil som människa.
Du samarbetar gärna och bjuder in till dialog. Du är lyhörd och pedagogisk och du har förmåga att inspirera, skapa delaktighet och tydlighet i gestaltningsfrågor.
Erfarenhet krävs.

ÖVRIGT
Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt