Regeringen söker generaldirektör till Försvarsmakten

Arbetsgivare: Regeringskansliet
Var: Stockholm
Tjänst: Generaldirektör
Yrkeskategori: Chef Kommun & landsting
Publicerad: 2020-11-15
Sista ansökningsdag: 2020-12-04
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid.

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationella och internationellt. Försvarsmakten ska kunna utföra dessa uppgifter självständigt eller i samverkan med andra myndigheter länder och organisationer. Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

Försvarsmakten leds av överbefälhavaren som är myndighetschef. Generaldirektören är myndighetschefens ställföreträdare.

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och som har


• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet från arbete i ledande befattning i Regeringskansliet eller övrig statsförvaltning.
• Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning.
• Erfarenhet av arbete med ekonomistyrning och uppföljning.
• Akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 


• Företräda myndigheten, internt såväl externt.
• Kunna kommunicera på ett tydligt sätt.
• Leda ett större utvecklingsarbete för att stärka ekonomistyrning och uppföljning.
• Leda en organisation i stark expansion och i kontinuerlig utveckling och förändring och som finns på många geografiska platser.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. 
• Stötta myndighetschefen i arbetet med att leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har


• Erfarenhet av internationella förhandlingar.
• Erfarenhet av att arbeta med försvarspolitiska frågor.
• Erfarenhet av att leda genom chefer.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör i Försvarsmakten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information
Mer information lämnas av statssekreterare Jan-Olof Lind. Information om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen lämnas av Karin Hjalmarsson, kansliet för ledarförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08 405 10 00.Välkommen med din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 december 2020.

 


Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt