Planarkitekt till planavdelningen

Arbetsgivare: Norrtälje Kommun
Var: Norrtälje
Tjänst: Planeringsarkitekt/Fysisk planerare
Yrkeskategori: Planeringsarkitekt
Publicerad: 2021-10-02
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren planarkitekt till planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret. 

Arbetsbeskrivning
Du kommer att fungera som projektledare vid framtagandet av detaljplaner i första hand, men även arbeta med tidiga skisser, program, övergripande utredningar samt ge råd och upplysningar i planeringsfrågor. Möjligheten finns även att arbeta med fördjupade översiktsplaner, översiktsplan och andra utvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs processinriktat i ett nära samarbete med kommunens övriga avdelningar som verkar inom samhällsbyggandet. Kontakter med statliga myndigheter, byggherrar, konsulter och medborgare är en viktig del av det dagliga arbetet.

Kvalifikationer
Du är högskoleutbildad arkitekt/samhällsplanerare/fysisk planerare eller motsvarande. Du har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med detaljplaneprocesser och är därmed väl insatt i gällande lagstiftning och dess tillämpning. Erfarenheter från kommunal/statlig verksamhet är meriterande. Som person ska du ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal, skrift och bild. Eftersom du kommer att ha ett nära samarbete med olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen är det viktigt att du aktivt arbetar med att skapa goda förutsättningar för samarbete i olika former. Som person är du idérik, arbetar lösningsfokuserat och har en god samarbetsförmåga. Självklart tycker du om att arbeta med andra människor. Du har en förmåga att planera och organisera ditt arbete och kan även leda och motivera andra för att uppnå gemensamma mål. Du är noggrann och har lätt för att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt. Kunskaper och vana vid AutoCad och GIS är, liksom god allmän datorvana, en förutsättning. Du ska ha intresse och engagemang för stadsbyggnad och plan- och gestaltningsfrågor. B-körkort är ett krav.

Om arbetsplatsen
Planavdelningen, en avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret, ansvarar detaljplaneärenden som styr lokalisering och utformning av bebyggelse, parker, grönområden, infrastruktur med mera. Inom avdelningen ligger även ansvaret för strategisk planering inom bostadsförsörjning, befolkningsstatistik, klimatanpassning, grönstrukturfrågor, ekologi och naturvård. Vi leder arbetet med översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg.

Kommunen är inne i en mycket expansiv fas och avdelningen är involverad i många processer varav ett flertal är omfattande och betydelsefulla för kommunens tillväxt och utveckling. Som exempel kan nämnas omvandling av Norrtäljes hamnområde till en ny attraktiv stadsdel. Bara i Norrtälje stad pågår planläggning för cirka 5 000 nya bostäder men även Rimbo expanderar bland annat tack vare sitt strategiskt geografiska läge.

Så tycker medarbetarna
"Jag har jobbat med samhällsutveckling i Norrtälje kommun i 20 år. Norrtälje kommun är stor till yta och här har du möjlighet att jobba med varierande uppdrag, allt från kust och skärgård, landsbygden och de större orterna till Norrtäljes stadskärna som är ett av de 26 riksintresseområden för kulturmiljövården som finns i kommunen. På planavdelningen får du bästa kollegor som hjälper och inspirerar varandra. Vårt projektorienterade arbetssätt innebär att vi jobbar i nära samarbete med kollegor från andra avdelningar från tidiga skeden och genom hela planprocessen."

- Olivera Boljanovic, 1:e planarkitekt

”Jag är jätteglad att få jobba med samhällsutveckling i en så spännande, komplex och växande kommun som Norrtälje. Uppdragen är roliga och varierande, och innebär nära samarbete med kollegor såväl inom planavdelningen som på andra avdelningar i kommunen. Bredden i kompetenser här gör att vi lär av varandra och utvecklas varje dag!”

- Magdalena Nilsson, Miljöplanerare

Anställningsform
Heltid, tillsvidareanställning

Tillträde enligt överenskommelse
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.


Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.


2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.

• Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/
• Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt