Översiktsplanerare till Stadsbyggnad

Arbetsgivare: Örebro Kommun
Var: Örebro
Tjänst: Planeringsarkitekt/Fysisk planerare
Yrkeskategori: Planeringsarkitekt
Publicerad: 2021-01-28
Sista ansökningsdag: 2021-02-04
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: 6 månader eller längre

Vill du vara med och påverka utvecklingen av det framtida Örebro? Planeringsavdelningen på Stadsbyggnad söker dig som vill arbeta med översiktsplanering i den växande kommunen. Stadsbyggnad leder och utvecklar samhällsbyggnadsprocessen med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus!

Om tjänsten
På Stadsbyggnad arbetar vi med att utveckla en attraktiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö i samhället - vilket ställer krav på smart samhällsplanering. Örebro är inne i en intensiv tillväxt vilket innebär flera utmaningar. Vi planerar både för nya bostäder och verksamheter samtidigt som vi satsar på att skydda natur och utveckla friluftslivet nära örebroarna.

I tjänsten som översiktsplanerare förväntas du bidra med översiktlig helhetssyn utifrån kommunens översiktsplanering och delta i arbete med strategier för hur Örebro ska utvecklas. Tjänsten innebär stora påverkansmöjligheter och arbete i spännande och engagerande uppdrag. Du deltar i arbete med strategier för hur Örebro ska utvecklas på lång sikt och arbetar ofta som projektdeltagare eller projektledare där du både enskilt och i grupp arbetar för att nå kommunens mål om en hållbar samhällsutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• utreda, analysera och utarbeta underlag för politiska beslut i översiktliga planeringsfrågor, exempelvis genom framtagande av planeringsunderlag såsom planprogram, utredningar, rapporter och ställningstaganden för fortsatt arbete i detaljplanering, exploatering och bygglov
• delta i politisk beredning av ärenden samt remisshantering, exempelvis förhandsbesked
• delta, leda och följa upp samt utveckla verksamheten, till exempel processer, rutiner, strategier och planer som rör området översiktsplanering
• organisera, leda och driva egna uppdrag, projekt och processer
• aktiv omvärldsbevakning inom området

Kompetenskrav


• Akademisk examen (minst 180 hp) inom samhällsplanering, samhällsbyggnad, arkitektur eller fysisk planering. Alternativt annan adekvat utbildning kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• grundläggande kunskaper inom för området relevant lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen (PBL)

Meriterande

• dokumenterad arbetslivserfarenhet av fysisk planering
• erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att arbeta med GIS

För att lyckas i rollen som översiktsplanerare bör du ha en god förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor samt ett intresse av långsiktigt planeringsarbete. Vidare har du en mycket god förmåga att uttrycka dig välformulerat i såväl text som tal samt känner dig trygg med att prata inför mindre och större grupper. Du har även en god förståelse för din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Då arbetet sker i nära samspel med kollegor, medborgare, myndigheter, näringsliv och politik krävs det även att du är lyhörd och arbetar bra med andra människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsadanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse

Varaktighet: 6 månader med möjlighet till förlängning

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på Stadsbyggnad och enheten för översiktlig planering som ansvarar för översiktlig fysisk planering, strategiskt utvecklingsarbete inom ekologi, god bebyggd miljö och vatten samt kulturmiljö. Enheten för översiktlig planering är en del av planeringsavdelningen som är motorn i kommunens tillväxt och samhällsutveckling. Planeringsavdelningen består av totalt ca 60 medarbetare på enheterna översiktlig planering, detaljplanering, trafik och stadsmiljö samt geodata. På enheten för översiktlig planering är vi 11 medarbetare. Arbetsplatsen finns på ett aktivitetsbaserat kontor i huset Citypassagen intill centralstationen. I dagsläget sker arbetet främst digitalt hemifrån.

Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan

Sista ansökningsdag 4 februari.
Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt