Odlingssamordnare

Arbetsgivare: Tekniska förvaltningen
Var: Lund
Tjänst: Landskapsarkitekt
Yrkeskategori: Landskapsarkitekter
Publicerad: 2020-01-19
Sista ansökningsdag: 2020-02-01
Anställningstyp: Deltid
Anställningslängd: 6 månader eller längre

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Vill du utveckla odlingsverksamheten och öka möjligheterna till odling i Lunds kommun? Vår odlingssamordnare går på föräldraledighet i mars och nu söker vi dig som vill jobba med dessa frågor tillsammans med oss på tekniska förvaltningen.

I Lunds kommun bor 120 000 invånare, de flesta med bostadsadress i Lund stad eller någon av de större tätorterna. Inflyttningen till kommunen genereras till stor del av utbildning och forskning och ett starkt näringsliv. Ett levande kulturliv sätter sin prägel på staden, liksom studentlivet och vår vackra och historiska stadskärna.

I Lund har vi också en lång odlingstradition med uppemot ett 40-tal koloni- och odlingslottsområden. Många av dessa ligger centralt och är en uppskattad del av stadsbilden. Här finns en aktiv odlarrörelse som återspeglar stadens engagerade medborgare. Sedan några år tillbaka välkomnar vi initiativ till odling på parkmark och en handfull gemensamma grönsaksodlingar och skogsträdgårdar har växt fram. Vi satsar även på att utöka andelen ätbart växtmaterial i våra parkmiljöer, både i befintliga grönområden och i våra många nyprojekteringar.

Vi samarbetar i hög grad med våra medborgare för att föra utvecklingen av den urbana odlingen framåt och vår ambition är att kunna erbjuda många olika odlingsformer för lundaborna och ligga i framkant inom urban odling i Sverige.

 Som odlingssamordnare koordinerar du olika satsningar för att förbättra möjligheterna för odling i staden och i kommunens tätorter. Det innebär såväl praktiska åtgärder på befintliga odlings- och koloniområden och gemenskapsodlingar som långsiktigt planeringsarbete. Arbetet genomförs ofta i samarbete med föreningsliv och intressegrupper.

En av dina huvuduppgifter är att vägleda föreningar som odlar på parkmark och se till att verksamheterna löper på. Du utvecklar platserna tillsammans med odlarna och hjälper till att hitta lösningar på eventuella problem. Du är den som tar emot nya förslag till parkodling och utreder om det finns någon lämplig plats att odla på samt hur den nya odlingsmiljön kan utformas. Arbetet är kreativt och innefattar både förberedelse och jobb ute på plats.

Stor del av din tid projektleder du verksamheten på Brunnshögs odlingsområde, vår största stadsodling med ett par hundra aktiva odlare. Brunnshögsodlingen har fokus på gemenskap, hållbarhet, kunskapsutbyte och här hålls många aktiviteter. Arbetet är tidvis intensivt och sker i tätt samarbete med föreningen. Du sköter administration, planerar för delar av den löpande verksamheten och anordnar evenemang för allmänhet och odlare. Inom ett par år flyttar Brunnshögsodlingen in i Kunskapsparken vilket kommer att bli ett av Nordens största publika odlingsområden med växthus, allmänna frukt- och nötlundar, skogsträdgård, och odlingslotter. Din roll som odlingssamordnare är viktig för att förbereda flytten och knyta ytterligare odlingsrelaterade verksamheter till Kunskapsparken.

Utöver kurser på Brunnshög anordnas varje år en rad evenemang och workshops på andra odlingsområden. Här har du möjlighet att utforma ett inspirerande och stimulerande aktivitetsprogram, 2020 på tema ”Förökning och delning”. Året inleds med kurser i Stadsparkens växthus tillsammans med en av våra samarbetspartners inom permakultur.

Du jobbar till viss del även med kommunens långsiktiga arbete för att möjliggöra framtida odling för invånarna och verkar då för odlingsfrågorna i planprocesser, utredningar och remisshantering. Din kompetens kommer till användning vid gestaltning av nya odlingsområden och andra ätbara parkmiljöer. I dessa fall har du en rådgivande roll till projekterande landskapsarkitekt vid utformning och växtval.

 

 Kvalifikationer


Vi söker en utåtriktad, kreativ och målinriktad medarbetare som har lätt för att samarbeta med andra. Du måste kunna arbeta självständigt och ha förmåga att själv planera och prioritera i ditt arbete. Du är bekväm med att ta beslut om praktiska åtgärder, beställa arbeten och följa upp entreprenader.

 

Du har högskoleutbildning inom trädgård, landskapsarkitektur, stadsplanering eller annan jämförbar utbildning. Du har jobbat med att leda projekt inom eller i samarbete med föreningslivet och är bekväm med att planera arbetsprocesser från idé till genomförande. Erfarenhet av utformning av offentliga miljöer är meriterande, liksom praktisk erfarenhet av arbetsledning i fält. Erfarenhet av arbete med kommunikation samt arbete i politiskt styrda organisationer är meriterande.

Vi värdesätter att du själv har odlingskompetens och särskilt kunskap om olika former av ätbart växtmaterial. Du bör ha bra koll på utvecklingen av, och trenderna inom, urban odling runtom i Sverige. Vi värdesätter även kunskap om det odlade kulturarvet med inriktning på stadsodling.

Vi förutsätter att du har god datorvana, förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav.

Tjänsten är placerad på tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Tekniska förvaltningen omfattar verksamheterna gata och trafik, kollektivtrafik, mark och exploatering samt park och natur där odlingssamordnaren är placerad. Park- och naturavdelningen är med en styrka på cirka 25 personer kommunens samlade park- och naturkompetens. Vi är en utredar- och beställarorganisation som i stor utsträckning arbetar med konsulter och entreprenörer. Våra kompetenser spänner mellan landskapsarkitekter och ingenjörer till ekologer och vattenvårdare med uppgift att planera och förvalta park, natur, samt det offentliga rummet. Inom vårt verksamhetsområde ligger även naturreservaten, Skrylle och Naturum.

Tillträde: 200301 eller enligt överenskommelse

Omfattning: 80 % Dagtid. Kvällsarbete kan förekomma.

Anställningstyp: Tidsbegränsad anställning, vikariat t.o.m. 210228

Placering: Tekniska förvaltningens park-och naturavdelning i Lund

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt