IFO-chef till Tibro kommun

Arbetsgivare: Solum Search
Var: Tibro
Tjänst: Avdelningschef, kommun
Yrkeskategori: Chef Förvaltning & Planering, Chef Kommun & landsting
Publicerad: 2021-10-23
Sista ansökningsdag: 2021-11-15
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Rekrytering av verksamhetschef till Individ och familjeomsorg/Funktionsnedsättning - Tibro kommun
Om oss

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan.

Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.

Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!

Nu söker vi verksamhetschef till Individ och familjeomsorgen /Funktionsnedsättning - som tillsammans med oss vill skapa mervärde och planera för det goda livet för Tibro kommuns invånare.Om rollen
Socialförvaltningen har ca 400 anställda, socialchef, två verksamhetschefer och totalt 14 enhetschefer. Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och omsätter en budget på ca 240 mnkr. I förvaltningen ingår individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

I rollen som verksamhetschef leder du utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och givna resurser. Du rapporterar till socialchefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till helheten och det strategiska arbetet inom hela förvaltningsområdet.

Du bedriver du ett långsiktigt och utvecklande arbete tillsammans med din organisation. I ditt uppdrag som verksamhetschef är du ansvarig för att leda, styra och utveckla verksamheten genom att samarbeta och samverka både internt och externt. Du ansvarar för IFO/FN:s samlade verksamhet och ekonomi, där budget-, personal- och resultatansvar ingår i uppdraget.

I ditt ledarskap har du en god förmåga att omsätta politiska- och tjänstemannabeslut till operativ verksamhet. Som verksamhetschef förväntas du stötta och utveckla underställda enhetschefer samt bidra till en god närvaro i dina verksamheter.  Tillsammans med din verksamhet säkerställer du att tydliga och kommunicerade riktlinjer ligger till grund för samsyn och helhet.

I din roll som verksamhetschef förväntas du aktivt planera och agera för verksamhetens kompetensförsörjning på olika nivåer. Du har ett genuint intresse för dina medarbetares kunnande och kompetens där ni tillsammans utvecklar verksamheten och skapar miljöer som ger trygghet, hög funktionalitet och kvalitet för kommunens invånare.

Med hänvisning till de demografiska utmaningar som Tibro kommun står inför ingår i ditt uppdrag att aktivt arbeta med verksamhetsutveckling i ett framtidsperspektiv där digitalisering är ett verktyg. I uppdraget ingår också att, tillsammans med flera förvaltningar och verksamheter, ta ansvar för inkludering av kommunens invånare i ett socioekonomiskt perspektiv.


Kvalifikationer
Vi söker dig som värdesätter att bygga fungerande team och skapa samsyn och delaktighet i syfte att nå hög kvalitet och god effektivitet. Du har erfarenhet av kvalificerad myndighetsutövning inom ansvarsområdet och en bred erfarenhet inom IFO och Funktionshinder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av offentlig verksamhet och god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Som ledare är du lyhörd och trygg, bra på att sätta kursen samt att vara drivande i de frågor som för verksamheten framåt.  Ditt ledarskap präglas av engagemang, nyfikenhet och viljan att nå mål och resultat för verksamheten. Ditt intresse för medarbetarnas utveckling märks i ditt sätt att leda och på så sätt bidra till att andra växer och når nya insikter. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.

För uppdraget vill vi att du har

- relevant högskole- eller universitetsutbildning.
- erfarenhet av att skapa struktur, tydlighet och helhetsperspektiv i din organisation.
- erfarenhet av att skapa goda förutsättningar och delaktighet vid införandet av nya arbetssätt och arbetsmetoder och då särskilt inom digitalisering.
- har goda färdigheter i ett strukturerat mål- och budgetarbete med ramar, riktning och uppföljning.

Vi ser det som meriterande

- om du har dokumenterad erfarenhet av ledning och styrning.
- om du har tidigare erfarenhet av att leda genom andra chefer.
- om du med framgång verkat för ökad inkludering av kommunens alla invånare ur ett socioekonomiskt perspektiv.Vi erbjuder dig
- en välkomnande och utvecklande arbetsplats.
- möjligheter till pensionsavsättning enligt gällande pensionspolicy.
- kompetensutveckling och möjlighet till nätverkande forum.
- friskvårdsbidrag och fria bad i kommunens badhus.


Tjänsten förutsätter arbetstid förlagd till arbetsplatsen. I viss utsträckning kan distansarbete vara möjligt när verksamheten tillåter och det sker i överenskommelse med förvaltningschefen.

Välkommen med din ansökan senast 2021-11-15

 

Ansök
I den här rekryteringen har vi valt att samarbete med Solum Search. För frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ylva Dahl via mobil 0730–263834 alt e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt