HR- & kommunikationschef

Arbetsgivare: Göteborgs Stad , Park- och naturförvaltningen
Var: Göteborg
Tjänst: Personalchef/HR-chef
Yrkeskategori: Personal- och HR-chefer
Publicerad: 2019-04-20
Sista ansökningsdag: 2019-05-12
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

ARBETSUPPGIFTER
Som HR- & kommunikationschef är du en del av park- och naturförvaltningens ledningsgrupp. Här arbetar du med kollegor med hög professionalism. Tillsammans antar ni förvaltningens utmaningar genom att göra rätt analys för att åstadkomma måluppfyllelse. Gemensamt ansvarar ni för att leda, samordna och följa upp förvaltningens uppdrag att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Du ska bygga upp och leda utvecklingen av vår nybildade HR- och kommunikationsavdelning. Du kommer att driva och leda förvaltningens verksamheter i strategiska HR- & kommunikationsfrågor genom ett framåtriktat och tillitsbaserat ledarskap. Du ansvarar även för HR- & kommunikationsavdelningen med nio självständiga specialister inom dessa områden.

Vårt kontor är beläget i Trädgårdsföreningen och vi vågar påstå att vi har en av Sveriges vackraste arbetsplatser. Vi erbjuder ett spännande uppdrag med stor möjlighet att påverka utvecklingen av Göteborgs parker, naturområden och stadsrum. Det är ett utmanande och roligt arbete för den som vill göra skillnad i vardagen för alla som bor i och besöker staden!

Vem blir din chef?
Att leda en organisation som förvaltar allmänna platser i staden med människan och livsmiljön i fokus är ett oerhört meningsfullt uppdrag. Mitt ledarskap präglas av ett medskapande förhållningssätt där mina medarbetare förväntas aktivt bidra och ta gemensamt ansvar för gruppens resultat. Att vi har roligt under tiden är en förutsättning för mig
Linda Nygren, direktör


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst 3-årig högskoleexamen inom ledarskap, organisation, beteendevetenskap, HR, kommunikation eller liknande. Du har ett djupt intresse för både HR- och kommunikationsfrågor och några års chefserfarenhet med personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet och kompetens av att leda i förändring.

Vi vill gärna att du i din ansökan beskriver ett tydligt exempel på hur du framgångsrikt har lett förändringsarbete. Det är ett krav att du har utbildat dig inom ledarskap och vi vill gärna att du anger på vilket sätt du har utvecklats som ledare efter genomgången utbildning. Du har också erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och att arbeta i en ledningsgrupp där du tydligt bidragit med perspektiv utifrån ditt expertområde. Vi ser det som meriterande om du tillsammans med medarbetare har initierat och drivit förändrings- och utvecklingsarbete inom HR- och/eller kommunikationsområdet.

Du är trygg och lyhörd i ditt ledarskap och har god självinsikt. Du leder och styr med tydlig kommunikation och som ledare är du drivande och uthållig. Din förmåga att strategiskt planera och leda din verksamhet är avgörande för att lyckas i rollen som HR- och kommunikationschef och för att uppnå goda resultat i verksamheten. Du tillämpar tillitsbaserat ledarskap och kan lyfta dina medarbetare och skapa samarbetsklimat och arbetsglädje samtidigt som du lägger stor vikt vid att skapa förtroende och engagemang i samarbetet med andra. För oss är det viktigt att du delar förvaltningens ledstjärnor: effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet. Vi vill att park- och naturförvaltningen präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

Följ vår företagssida på Linkedin http://gooo.se/ece

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt