Gruppchef inom redaktionellt arbete, nationell kommunikation

Arbetsgivare: Polismyndigheten
Var: Nacka
Tjänst: Informationschef/Kommunikationschef
Yrkeskategori: Informations-, kommunikations- och PR-chefer
Publicerad: 2019-01-27
Sista ansökningsdag: 2019-02-07
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppen redaktionellt arbete ansvarar för det redaktionella innehållet i polisens samtliga kanaler på nationell nivå. Det innefattar polisen. se, intranätet Intrapolis, polisens konton i sociala medier, Youtube och personaltidningen Svensk Polis. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 10 personer. De flesta är webbredaktörer med profil nyhetshantering men arbetar även med statisk information och faktasidor, en chefredaktör för personaltidningen samt en kommunikatör med digital inriktning och ansvar för sociala medier. Som gruppchef planerar och fördelar du olika uppdrag och samordnar medarbetarnas kompetens och aktiviteter för bästa effekt. Du ingår i ledningsgruppen för enheten nationell kommunikation.

Arbetsbeskrivning

Fokus och utmaningar den första tiden

. Att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Att bygga en positiv kultur som i hög utstäckning
bygger på ett gemensamt ansvar för gruppens och enhetens gemensamma leveranser.

. Att koordinera och planera för så väl uppdrag som ska vara klara på kort tid parallellt med det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet. Det ställer krav på att kunna hantera myndighetens krav på hög service, snabb återkoppling och hög kvalitet i leveranserna.

. Att bidra till att stärka polisen som en attraktiv arbetsgivare.

Som chef inom nationell kommunikation för redaktionellt arbete, Kommunikationsavdelningen

ska du
. inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

. tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

. ingå i enhetens ledningsgrupp där gruppchefen samverkar med enhetschef och enhetens övriga tre gruppchefer för att bidra till enhetens utveckling och leveranser

. ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

. ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

. företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
. verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

. arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

. ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
. minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef inom kommunikation
. högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
. erfarenhet av arbete med så väl intern som extern kommunikation - företrädesvis inom verksamheter med stor extern samhällspåverkan
. erfarenhet av att arbeta i komplexa sammanhang och miljöer, med flera uppdragsgivare och intressenter.
. mycket god erfarenhet av att leda kommunikationsinsatser, där flera olika kompetenser inom kommunikationsområdet är involverade och samverkar
. erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Meriterande
. erfarenhet av att arbeta med redaktionell myndighetsinformation
. erfarenhet av att arbeta på en redaktion

besitter du
. förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

. förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

. förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

. förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

. förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

. förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Annika Ferm Ormos, tfn 070-345 07 90. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31.

Fackliga företrädare

SACO-S, Kent Svärd tfn 010-56 34 211
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92
SEKO Polisen, Karna Tillheden tfn 010-561 66 27

Övrig information

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med dnr. A010.375/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2019!

Ny på jobbet från Branschaktuellt