Förvaltningschef till Patientnämnden

Arbetsgivare: Region Jämtland Härjedalen
Var: Östersund
Tjänst: Förvaltningschef, landsting
Yrkeskategori:
Publicerad: 2020-06-20
Sista ansökningsdag: 2020-07-02
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Patientnämnden är en fristående och opartisk förvaltning inom Region Jämtland Härjedalen vars uppgift är att främja kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvården, den offentligt finansierade tandvården och hälso- och sjukvården inom kommunerna. Patientnämnden består av förtroendevalda politiker som till sin hjälp har en förvaltning med anställda tjänstemän varav en förvaltningschef tillika utredare samt ytterligare tre utredare.

Vi söker dig som vill arbeta med verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning, som verkar för att stärka patientens ställning i vården utifrån patienters och närståendes klagomål och synpunkter. Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb med intressanta och ibland utmanande arbetsuppgifter i ett spännande skede i patientnämndens utveckling.

Patientnämnden ska rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare, bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården genom att analysera inkomna klagomål.
Patientnämnden ska informera allmänhet, vårdpersonal och andra berörda om sin verksamhet samt upplysa om patientens rättigheter i det svenska sjukvårdssystemet.
I Patientnämndens uppdrag ingår även att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas eller isoleras enligt lag.

ARBETSUPPGIFTER
Som förvaltningschef för patientnämndens förvaltning ansvarar du för att nämndens verksamhet bedrivs enligt lagstiftning och regionfullmäktiges inriktning. Du verkställer patientnämndens beslut och ansvarar för ekonomi, personal och verksamhetsfrågor. Du leder, planerar, följer upp och utvecklar verksamheten med patientsäkerhetsarbetet i fokus. Du medverkar personligen, eller genom ersättare, vid patientnämndens sammanträden och ansvarar för tjänstemannaberedningen av de ärenden som där skall behandlas. Du är direkt underställd ordförande för patientnämnden.

Som utredare är din uppgift att ge råd och stöd till patienter/vårdtagare utifrån deras behov, vilket medför många kontakter, framförallt per telefon, med patienter och närstående, samt verksamhetsansvariga. Genom uppföljning, analys och återrapportering till berörda verksamhetsledningar och till patientnämnden bidrar förvaltningen till kvalitetsförbättringar och höjd patientsäkerhet inom vården.

Arbetet innebär också kontakter med patient- och intresseföreningar, externa aktörer som Inspektionen för vård och omsorg - IVO, och andra myndigheter. Till detta kommer löpande administration samt att informera om patientnämnden i olika sammanhang.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av politiskt styrd organisation. Du har kunskap om metoder för systematiskt utvecklings/ kvalitetsarbete.

Du behöver vara tydlig och omdömesgill i ditt beslutsfattande och ha en utvecklad fallenhet att samarbeta med andra. Du är självgående, lyhörd och serviceinriktad. Du har ha en mycket god analytisk förmåga, tar ansvar och initiativ för att realisera kvalitetsförbättringar. Du har en god pedagogisk förmåga, kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt har förmåga att strukturera och organisera arbetet på ett bra sätt. Goda kunskaper att hantera IT och applikationer är en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Erfarenhet från patientnämndsarbete är meriterande.

ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning inom Region Jämtland Härjedalen med ett fyraårigt förvaltningschefsförordnande.

Urval till intervjuer kommer att ske i slutet av augusti eftersom det är semestertider nu.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt