Erfaren planarkitekt

Arbetsgivare: Huddinge kommun
Var: Huddinge
Tjänst: Planeringsarkitekt/Fysisk planerare
Yrkeskategori: Planeringsarkitekt
Publicerad: 2021-04-04
Sista ansökningsdag: 2021-04-25
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: 6 månader eller längre

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med fler än 112 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. I centrala Huddinge pågår detaljplanering för 4500 bostäder bland annat genom omvandling av Storängens industriområde till attraktiva bostadskvarter.

Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.


Om arbetsplatsen
När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi är med och sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar på uppdrag av kommunens beslutsfattare, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har fem sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen och trafik- och landskapssektionen. På plansektionen arbetar för närvarande cirka 30 personer med att skapa förutsättningarna för kommunens ambitioner för samhällsbyggandet genom att ta fram planprogram och detaljplaner. Förutom planarkitekter är vi även miljöplanerare, en plankoordinator och en kartingenjör. Plansektionen är organiserad i geografiskt avgränsade enheter och söker nu en planarkitekt till planenheten för Mellersta och Östra Huddinge.

Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare och nu behöver vi bli fler.

Läs mer på http://www.huddinge.se/samhallsbyggare


-

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden och medverka i eller leda stadsbyggnadsanalyser, programarbeten och detaljplaneprojekt. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete som ständigt utvecklas. Det ställer krav på dig att ha en hög grad av självständighet i ditt arbete och insikt om din professionella roll i en politiskt styrd organisation. Arbetet innebär många kontakter med byggherrar, byggföretag och arkitekter liksom med kommunens politiker och invånare. Som planarkitekt ansvarar du för planprogram och detaljplaner. I rollen som planarkitekt kan du också komma att delta i arbetet med kommunens översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner och utvecklingsplaner, utredningar i tidiga skeden samt vara sektionens representant i olika interna projekt. I ditt arbete ingår att aktivt omvärldsbevaka förändringar och utveckling som sker inom plan- och byggområdet. Utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter kommer du att bidra med ditt kunnande och din specifika kompetens för att genomföra de projekt där sektionens deltagande efterfrågas.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter på en arbetsplats i ständig utveckling och ett bra samarbetsklimat med många kontaktytor.


Din profil
Vi tror att du som söker den här tjänsten är en visionär och driven person som brinner för samhällsutveckling. Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, samhällsplanering eller liknande. Du har erfarenhet av arbetet som planarkitekt inom en kommun på minst 5 år, erfarenhet av arbete som konsult är meriterande. Du är en van användare av AutoCad, Focus detaljplan samt Adobe-paketen, men vi värdesätter även kunskap inom 3D-modellering och visualisering.

Du är väl insatt i gällande lagstiftning som plan- och bygglagen och miljöbalken och dess tillämpning. Har du kunskaper om angränsade lagstiftningar som tex väglagen eller kulturmiljölagen är det meriterande. Du har mångårig erfarenhet av att jobba med komplexa projekt som infrastrukturprojekt eller stadsbyggnadsprojekt i komplexa stadsmiljöer. Har du erfarenhet av planering på strategisk nivå är det meriterande. Att du är engagerad och självständig samt har god förmåga att kommunicera är egenskaper vi värdesätter då arbetet oftast bedrivs i projektform och berör fastighetsägare, hyresgäster med flera. Vi ser även att du är strukturerad, har god problemlösningsförmåga och arbetar på ett målmedvetet sätt. I din roll som planarkitekt krävs en god förmåga att visualisera och beskriva komplexa samband och omsätta dessa till konkret fysisk planering. Du behöver ha god analytisk förmåga, ha helhetssyn och vara en uttalad teamspelare, som trivs med att driva planarbetet framåt och kommunicera projekten med olika intressenter. Eftersom en stor del av arbetet innebär att utforma planhandlingar och underlag inför upphandlingar samt att kommunicera med projektens olika parter krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt att du är en skicklig presentatör.

Förmåner
Läs mer om våra förmåner: http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt