Enhetschef till grundskolans forsknings- och skolutvecklingsenhet

Arbetsgivare: Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Var: Västerås
Tjänst: Enhetschef, offentlig förvaltning
Yrkeskategori: Chef Förvaltning & Planering
Publicerad: 2023-11-17
Sista ansökningsdag: 2023-12-01
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Nu söker vi dig som ska leda enheten för forskning- och skolutveckling. Ett spännande och viktigt uppdrag! Vi vill ha dig som är en duktig och erfaren ledare, med förmågan att inspirera, våga utmana och höja blicken. Med din kompetens och erfarenhet kommer du tillsammans med dina medarbetare bidra till en förflyttning där vi tillsammans blir ännu starkare i vårt arbete med att stödja skolor i arbetet mot högre måluppfyllelse och stärkt likvärdighet. Välkommen till oss!

Enhetens uppdrag är att stödja skolutveckling på vetenskaplig grund i alla stadens kommunala grundskolor utifrån de behov som är identifierade inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Enheten ska stödja och stimulera praktiknära skolutveckling och samverka med universitet och högskolor med syfte att bidra till höjd måluppfyllelse och stärkt likvärdighet. Enheten består idag av 12 engagerade medarbetare som i sina roller stödjer våra grundskolor, både lärare och rektorer. Du kommer att bidra och göra skillnad varje dag för våra rektorer, medarbetare och framförallt för våra elever.

Läs gärna mer om vår förvaltning på www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen

ARBETSUPPGIFTER
Forsknings- och skolutvecklingsenheten stödjer skolor med allmän- och ämnesdidaktisk kompetensutveckling. Enheten arbetar även med riktade skolutvecklingsinsatser riktat till skolor med låg måluppfyllelse och bristande likvärdighet eller andra större utmaningar samt med insatser som syftar till att stärka skolans förbättringskapacitet och det systematiska kvalitetsarbetet. Allt vårt arbete ska genomsyras av skolutveckling på vetenskaplig grund genom ett forskningsbaserat arbetssätt. Ett mycket spännande och kvalificerat uppdrag där du får en viktigt strategisk men även operativ roll.

För oss är det viktigt att du har erfarenhet att leda och stödja skolutveckling på strategisk nivå, där du har god erfarenhet av att leda och stödja skolutvecklingsprocesser, undervisningsnära processer men framför allt processer kopplat till skolans styrning och ledning. I din roll som enhetschef har du ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och resultat. Du ingår i en grupp med andra enhetschefer och avdelningschefer som leds av vår biträdande verksamhetschef Fredrik Ignell. Här får du utifrån din kompetens och erfarenhet bidra och ta en aktiv roll. Vår stora organisation ger dig ett kvalificerat nätverk, verktyg och stöd som du behöver för att lyckas i din roll.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har rätt ambitioner, som är trygg, och stabil med förmågan att leda och entusiasmera mot mål. Du leder dina medarbetare som de specialister de är genom ett professionellt coachande förhållningssätt. Det är viktigt för oss att du har en god erfarenhet av att leda framgångsrikt med delaktighet och engagemang. Du har förmågan att lyfta blicken för att se helheten och tänker strategiskt med ett brett perspektiv på frågor. Du har förmågan att synliggöra och lyfta det som är bra och stärka den interna stoltheten i organisationen.

Du har för tjänsten en relevant högskoleutbildning och är väl förtrogen med utbildningsystem och styrdokument inom skolan. Du är också väl förtrogen med relevant skolforskning. Du har tidigare chefserfarenhet med personalansvar. Att leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har du god erfarenhet av likväl kunskap om och erfarenhet av att leda och stödja skolutvecklingsprocesser på vetenskaplig grund.

Välkommen att ta en kontakt med oss så berättar vi gärna mer om tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!

I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

ÖVRIGT
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag. För att få en stolt och välfungerande stad och nå vår vision om staden utan gränser vill vi också att våra medarbetare ska spegla mångfalden i samhället.

Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:
https://www.vasteras.se/jobbochkarriär

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Läs mer och ansök