Enhetschef IT-infrastruktur

Arbetsgivare: Region Gotland
Var: Gotland
Tjänst: Enhetschef, offentlig förvaltning
Yrkeskategori: Chef Förvaltning & Planering
Publicerad: 2024-02-12
Sista ansökningsdag: 2024-03-03
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation.

Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.

Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.

Digitalisering
Region Gotland har höga ambitioner avseende verksamhetsutveckling genom digitalisering och strävar efter att hitta moderna, innovativa digitaliseringslösningar för alla som lever, verkar och gör besök på Gotland. Målet är att vara en region som är ledande och inspirerande i sitt sätt att föra arbetet med digitaliseringen framåt. En av förutsättningarna för en framgångsrik och hållbar digitalisering är att vi har en infrastruktur som robust, säker och enkel att underhålla.

Digitaliseringsavdelningen har 65 anställda som tillsammans arbetar med digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur och arkitektur, datanät och systemintegrationer, E-tjänsteutveckling samt IT- och telefonsupport. Vi söker nu en enhetschef till enheten för IT-infrastruktur som är en av fyra enheter på avdelningen.

Enheten för IT-infrastruktur har ansvaret för säker drift samt förvaltning och utveckling av regionens IT-infrastruktur och består av 17 serviceinriktade tekniker med ansvar för bland annat brandväggar, lagring, server- och applikationsdrift.

Det kan bli aktuellt för slutkandidater att genomföra ett arbetsprov.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för enheten IT-infrastruktur har du ansvaret för säker drift samt förvaltning och utveckling av regionens IT-infrastruktur. Du har det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens dagliga och operativa arbete, samt uppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse, produktivitet, och kvalitet.

Ditt uppdrag som enhetschef innebär ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap och arbetsmiljöansvar för cirka 17 medarbetare, som inkluderar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal, och individuella kompetensutvecklingsplaner. I detta ingår även ansvar för rekrytering och bemanning av nya medarbetare, samt för planeringen av deras introduktion. 

I arbetet ingår budgetansvar, där ekonomisk planering och uppföljning ingår, samt framtagning av investeringsunderlag, riskanalyser och kontinuitetsplaner för att säkerställa infrastrukturen på kort och lång sikt.

Du ska leda arbetet med att säkerställa en driftsäker miljö som är enkel att underhålla och utveckla, och i det dagliga arbetet säkerställa att de vi är till för får en pålitlig leverans av system och tjänster. I Detta förväntas du skapa, upprätthålla, och vidareutveckla samverkan och dialog med interna och externa aktörer och nätverk, samt proaktivt arbeta med avtal, leverantörer, säkerhetsfrågor och uppföljning.

Som enhetschef säkerställer du även kompetensförsörjning till aktiviteter och projekt inom förvaltning och utveckling, samt ett proaktivt deltagande i den taktiska styrningen av avdelningens leveranser.

Sist men inte minst ska du delta i avdelningens ledningsgrupp och bidra till avdelningens, förvaltningens och Region Gotlands utveckling som helhet, samt i det dagliga arbetet samarbeta, leda och skapa engagemang tillsammans med övriga enhetschefkollegor, i genomförandet av ovanstående.

Vem är du?
Vi söker dig som är svensk medborgare och har en relevant högskolutbildning inom IT, digitalisering, teknik, system alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdigt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift och innehar B-körkort. Du har erfarenhet av ansvar för budgetering, resultat samt att ta fram långsiktiga investeringskalkyler för IT-infrastruktur. Du har även erfarenhet av personalansvar för minst tio medarbetare samt av att driva och leda medarbetare vid förändringsarbete, exempelvis förändrade arbetssätt och processer. Du har god kunskap och förståelse för IT-drift, dokumenterad erfarenhet av ansvar inom området, samt erfarenhet av upphandlingar inom offentlig verksamhet.

Det är meriterande om du har dokumenterad ledarskapsutbildning samt om du har genomgått en eller flera utbildningar inom ITIL V4, samt har erfarenhet av ISO 27001/27002 och NIS/NIS2. Vi ser gärna att du har arbetat inom både offentlig och privat verksamhet samt har kunskap om relevant lagstiftning för offentlig verksamhet, primärt OSL och LOU. Vi ser det vidare som en styrka om du har arbetat enligt agil arbetsmetodik, och om du har erfarenhet av cybersäkerhet eller IT-arkitektur. Det är även en styrka om du har arbetslivserfarenhet som konsult.

För att lyckas i rollen ser vi att du har ledarerfarenhet som präglas av förtroende, engagemang och delaktighet. Du är analytiskt lagd, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad. Du förstår dig på verksamhetsstrategier och prioriteringar, och tillämpar med kalkylerade risker din kunskap om affärsdrivande faktorer för att uppnå mål. Du är självgående, har en god förmåga till helhetssyn och ditt arbete präglas av struktur. Vidare samarbetar du väl med andra och är framgångsrik i att identifiera motpartens behov för att uppnå "win-win" resultat, och du kommunicerar både muntligen och skriftligen på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Läs mer och ansök