Enhetschef för student- och alumnirelationer

Arbetsgivare: Chalmers Tekniska Högskola AB
Var: Göteborg
Tjänst: Informationschef/Kommunikationschef
Yrkeskategori: Informations-, kommunikations- och PR-chefer
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-02-18
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Vi är stolta över våra cirka 10 000 studenter och hur de betygsätter oss som lärosäte. Enligt International Student Barometer* får Chalmers utbildningar högst betyg i Europa, och på frågan om lärosätet är ett ”bra ställe att vara på” placerar sig Chalmers som bäst i världen.
Vi söker nu en enhetschef som vill leda arbetet med att ytterligare stärka våra relationer med studenter genom hela resan från att inspirera skolelever, rekrytera nya studenter och vidare till kommunikation med nuvarande studenter och alumner.

Under 2020 inför Chalmers en ny kommunikationsavdelning med uppdrag att kommunikativt utveckla och stärka Chalmers ställning som ett världsledande tekniskt universitet.
Den nya avdelningen ska arbeta strategiskt och operativt med Chalmers varumärke, skapa nationellt och internationellt genomslag för nya forskningsrön, stödja studentrekryteringen med kommunikations- och marknadsaktiviteter samt stödja samverkan med samhälle och näringsliv. Avdelningen ska också ansvara för planering och genomförande av effektiv kommunikation till medarbetare, studenter och alumner. Avdelningen består av fem enheter varav student- och alumnirelationer är en.

Nu söker vi en chef till enheten Student- och alumnirelationer
Som chef för enheten Student- och alumnirelationer ansvarar du för strategi, planering, genomförande och uppföljning av kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter som stödjer Chalmers studentrekrytering och relationsbyggande med studenter och alumner. Du rapporterar till kommunikationschefen och som en del av ledningsgruppen för kommunikationsavdelningen kommer du att ha en nyckelroll i att forma och leda förändringsarbetet med att införa en ny gemensam kommunikationsavdelning.

I uppdraget ingår att rekrytera, leda och utveckla ett nybildat team med ca 12 medarbetare som ansvarar för:
• Chalmers kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att stödja rekrytering av studenter till grund-, masters- och forskarutbildningar och fortsatt bredda den nationella och internationella studentrekryteringen.
• Innehållsproduktion och utveckling av kanaler och kommunikationskoncept för effektiv relationsbyggande kommunikation med nuvarande studenter.
• Etablering och vidareutveckling av relationer med Chalmers alumner.
• Kommunikationsinsatser riktade mot grundskolan för att stötta långsiktig studentrekrytering och stimulera barns intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.
• Utveckling och införande av en digital marknadsföringsstrategi för relevanta målgrupper.
• Omvärlds- och målgruppsanalys, samt mätning och uppföljning av genomförda insatser.
• Marknadsföringsinsatser kring Chalmers erbjudande inom livslångtlärande.

Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller annat område som bedöms som relevant för tjänsten. Du har ingående förståelse för unga målgrupper, utbildningssektorn och dess förutsättningar i det moderna internationella universitetslandskapet.
Du är en driven marknads- och kommunikationsstrateg med flerårig erfarenhet av CRM/relationsmarknadsföring. Goda kunskaper om digital kommunikationsutveckling är meriterande.
Du bör ha erfarenhet av att leda och utveckla team, att förvandla strategi till handling och leverera resultat med en hög kvalitet, liksom erfarenhet från förändringsarbete och förändringskommunikation.

Personliga egenskaper 
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att bygga relationer och arbeta med ambassadörskap mot unga målgrupper. Vi tror att du brinner för att utveckla effektiv, målgruppsanpassad digital kommunikation som stöd för nationell och internationell marknadsföring.

Du vill leda och utveckla människor, trivs med att samarbeta med andra och har en förmåga att få dina kollegor att utvecklas. Du kan arbeta både strategiskt och operativt med flera olika saker samtidigt utifrån ett strukturerat arbetssätt.
Du har förmågan att skapa tillit och respekt och förmågan att agera som coach och rådgivare för seniora ledare inom akademin. Du är en mycket god kommunikatör, en utvecklingsorienterad kraft som kan formulera och förmedla mål och engagera medarbetare och kollegor i förändrings - och förbättringsarbete. Du har förmåga att omsätta komplexa budskap i tydlig och effektiv kommunikation.

Om Chalmers
Chalmers tekniska högskola i Göteborg utbildar och forskar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå, och med en hållbar framtid som övergripande vision. I vårt huvuduppdrag ligger att utveckla och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av – såväl individ som samhälle. Universitetet har cirka 3 000 anställda, cirka 10 000 helårsstudenter och utbildar civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter, lärare och för yrken inom sjöfart.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.

Om ansökan här
*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt