Distriktschef Underhåll Väst

Arbetsgivare: Trafikverket
Var: Göteborg
Tjänst: Underhållschef
Yrkeskategori: Ingenjörer & tekniker i gruvteknik & metallurgi
Publicerad: 2019-07-17
Sista ansökningsdag: 2019-08-25
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Vill du arbeta i en framtidsbransch där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt? Vill du bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling?Som distriktschef i en av Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg är du med och utvecklar och skapar ett tillgängligt Sverige. Hos oss är du en del av ett team proaktiva anläggningsförvaltare och professionella renodlade beställare. Tillsammans verkar vi för att nå de transportpolitiska målen.Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Vi ansvarar för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar som tillgodoser samhällets behov av resor och transporter idag och i framtiden. Målsättningen är en hållbar och uppkopplad anläggning som är tillgänglig för alla - som värnar om säkerhet, klimat och miljö samt präglas av hög grad av automation och digitalisering genom ny teknik. Som medarbetare hos oss är du med och gör Sverige närmare.Tjänsten som distriktschef är placerad i Region väst. Distriktet är en viktig del i arbetet med utveckling av Trafikverkets förmåga som förvaltare av väg- och järnvägssystemet. Underhållsdistrikt Väst är med 120 medarbetare organiserad i 7 underställda enheter med enhetschefer som ingår i din ledningsgrupp. Distriktet har en omsättning på drygt 3 miljarder kronor per år. Verksamhetsområdet Underhåll består av 1200 medarbetare och har en årlig omsättning på närmare 20 miljarder kronor. Som avdelningschef ingår du i verksamhetsområdet Underhålls ledningsgrupp.Distriktschef Underhåll Väst

Du kliver in i en betydande ledarroll och med stort ansvar, vilja och engagemang tar dig an uppdraget att leda avdelningen Underhållsdistrikt Väst. Du och dina medarbetare fortsätter i samarbete med Trafikverkets andra verksamheter att utveckla en verksamhet som skapar nytta för såväl regionen som hela landet.Som chef ansvarar du för måluppfyllelsen av avdelningens totala leveranser som säkerställer tillgängliga vägar och järnvägar med god och säker framkomlighet varje dag, året runt oavsett väder och tid på dygnet.Leveranserna innebär ansvar för att planera, upphandla och genomföra underhållsåtgärder i anläggningen. Avdelningen deltar även i Trafikverkets planeringsprocesser genom att samla in, leverera information om anläggningen och dess tillstånd, samt ge förslag på åtgärder och stödja vid mottagande av ny eller förändrad anläggning. I avdelningens ansvar ligger också att planera och optimera verksamheten gällande paketering och val av affärsform för upphandling av underhållsåtgärder. Du leder ett distrikt med ansvar för den operativa förvaltningen av väg-och järnvägsanläggningen i region väst.Rollen är bred och komplex med stort ansvar för samhällsnyttan. Uppdraget innebär att du aktivt utvecklar Trafikverkets beställarroll. Detta innefattar såväl produktivitet och innovation som säkerhet och attraktivitet i anläggningsbranschen.Som distriktschef ansvarar du för samordning av hela verksamhetsområdet Underhåll inom regionen så att vi genom aktivt och lyhört samarbete verkar för Trafikverkets samlade resultat.Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom aktuell bransch eller annan verksamhet med motsvarande komplexitet. Du har gedigen erfarenhet av ledarskap och att leda andra chefer. Du har civilingenjörs- eller civilekonomexamen alternativ annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.Du är en god kommunikatör och ditt ledarskap bygger på tydlighet, förtroende och trovärdighet, både externt och internt. Du är mån om att bygga relationer och samspelar bra med andra i din omgivning - medarbetare, kollegor och andra intressenter. Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö som odlar engagemang och utveckling för dina medarbetare. Du har en utpräglad förmåga att kunna delegera och nå resultat via och tillsammans med andra. Du driver utveckling för att tillsammans med din organisation nå gemensamma mål och skapa nytta.Du trivs i en roll med komplexa uppdrag där mycket händer. Du har förmågan att agera snabbt samtidigt som du behåller ett strategiskt förhållningssätt. Du är en erfaren förändringsledare både avseende arbetssätt och kultur. Som chef är du uthållig och konsekvent i ditt agerande och har ett resultatorienterat förhållningssätt som utgår från att skapa samhällsnytta. Som medarbetare på Trafikverket har du ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt