Direktör Ledningsstab, Region Västerbotten

Arbetsgivare: Region Västerbotten, Regionförvaltningen
Var: Umeå
Tjänst: Stadsdirektör
Yrkeskategori: Chef Kommun & landsting
Publicerad: 2021-10-27
Sista ansökningsdag: 2021-11-12
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Vi söker nu en Direktör för Ledningsstaben. Ledningsstaben ansvarar för flertaliga centrala funktioner. Ledningsstaben består totalt av cirka 80 medarbetare och stabs direktören har sju direkt underställda enhetschefer. De enheter som ingår i Ledningsstabens uppdrag är Kanslienhet, Juridik och säkerhet, Folkhälsoenheten, Beställarenheten, FOU Socialtjänst, Memeologen samt Smittskyddsenheten.

Direktör för Ledningsstaben är direkt underställd regiondirektören och ska utöver att leda och utveckla ledningsstaben bidra till regionens ledning och styrning utifrån sin roll i regionens övergripande ledningsgrupp. Region Västerbotten har en rad utmaningar kopplat till förbättrad tillgänglighet och hållbar ekonomi men även möta den prognostiserade tillväxten. Det är en spännande resa och ledningsstaben har en viktig roll i den resan tillsammans med övriga funktioner inom regionen.

Vi söker dig som vill vara med och bidra till regionens vision att tillsammans skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för våra invånare.

Placeringsort för tjänsten är Umeå.

ARBETSUPPGIFTER
Som direktör för Ledningsstaben hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.

Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.

Din roll innebär att leda stabens breda och diversifierade uppdrag på ett effektivt och värdeskapande sätt tillsammans med dina enhetschefer.

Rollen har ett stort inslag av utveckling av verksamheten både inom den egna funktionen och inom regionen som helhet. Du har ett flertal kontakter inom och utanför regionen samt med politisk ledning där samarbete och samordning är viktiga beståndsdelar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Du har flera års chefs-/ledarerfarenhet inom större politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Du har ett strategiskt perspektiv med förmåga att prioritera och se helheter. Detta i samband med en förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera på ett tydligt sätt ger driv i utveckling av stabens arbete.

För att trivas i rollen som direktör för Ledningsstaben så behöver du ha en utpräglad samarbetas och kommunikationsförmåga där du skapar konstruktiva dialoger för att hantera komplexa situationer.

Du har goda ledaregenskaper med förmåga att motivera medarbetare till att utvecklas och ta ansvar och som bidrar till att skapa en verksamhet som håller hög kvalitet och som utmärks av ständig utveckling.

ÖVRIGT
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.


Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt