Chef till fastighetsgruppen på Gryaab

Arbetsgivare: Göteborgs Stad , Gryaab
Var: Göteborg
Tjänst: Fastighetschef
Yrkeskategori: Fastighets- och förvaltningschefer
Publicerad: 2019-04-23
Sista ansökningsdag: 2019-05-06
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö! Gryaab ägs av Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. På Ryaverket renar vi avloppsvattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödning i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut Göta älv och får rinna vidare till havs. Sedan starten 1972 har bolaget gjort miljösatsningar på miljarder kronor i tunnlar och reningsverk. Det har gjort att regionens vattendrag befriats från utsläpp av avloppsvatten och har bidragit till ett renare hav. Gryaab har idag 100 anställda och omsätter cirka 365 miljoner kronor. Gryaab är en modern och helautomatiserad processindustri. På Gryaab är vi måna om medarbetarnas personliga utveckling och möjlighet att kombinera arbetsliv med privatliv.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en chef för fastighetsgruppen inom avdelningen Teknisk försörjning, med intresse för energi- miljö- och arbetsmiljöfrågor. Du har personalansvar för gruppens tio medarbetare, som består av fastighetstekniker, förvaltningstekniker, lokalvårdare, trädgårdsarbetare och tunnelingenjör. Du arbetar utifrån Gryaabs uppdrag, de grundläggande värderingarna och fastställda mål samt övriga riktlinjer som anges i Gryaabs kvalitets- och ledningssystem. Det innebär att du har ansvar för att samordna det dagliga och strategiska arbetet såsom förnyelse, underhåll och förvaltning av fastigheter och tunnlar. Du ser till att förutsättningarna finns för en god och säker arbetsmiljö såväl på kontor som ute i processen, där det bland annat förekommer kemikalier och explosiva miljöer. Ansvar för bolagets fordon ingår också i arbetet. Du medverkar även i Gryaabs gemensamma projekt som rör anläggningens utveckling, utbyggnad och förändring.

KVALIFIKATIONER
Du är civilingenjör, högskoleingenjör, eller har annan likvärdig utbildning.

Du bör ha minst fem års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen eller annan teknisk verksamhet. Erfarenhet från förvaltning av industrifastigheter är meriterande och vi ser gärna att du arbetat som ledare i några år. I tjänsten behöver du ha körkort.

Som ledare arbetar du målinriktat, tar initiativ, är lyhörd, kommunikativ och känner dig bekväm i ditt beslutsfattande. Du är en förebild som motiverar och bekräftar dina medarbetare samt ger råd och stöd. Som chef upprättar du planer och sätter mål, identifierar, analyserar och prioriterar arbetsuppgifterna på enheten och i verksamheten där du också har det psykosociala arbetsmiljöansvaret.


ÖVRIGT
På Gryaab är vi måna om medarbetarnas personliga utveckling och möjlighet att kombinera arbetsliv med privatliv. Genom ett öppet och positivt synsätt skapar vi förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.

Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå bra resultat och utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt