Bygglovsarkitekt/bygglovshandläggare - vikariat

Arbetsgivare: Ystads kommun, Samhällsbyggnad
Var: Ystad
Tjänst: Arkitekt
Yrkeskategori: Arkitekter m.fl.
Publicerad: 2020-10-26
Sista ansökningsdag: 2020-11-08
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: 6 månader eller längre

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost och lokalvård, fastigheter och exploatering, stadsplanering och bygglov, park och grönytor, gator, VA och avfall
Här jobbar drygt 300 medarbetare för att tillsammans göra Ystad till bra stad att bo, verka och leva i.

Bygglovsenheten är en av tre enheter inom Stadsbyggnadsavdelningen. De övriga är planenheten och kart- och mätenheten. Bygglovsteamet är ett härligt gäng som består av två bygglovsarkitekter, en bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer, en nämndsekreterare, en registrator, två assistenter och en bygglovschef.

Enheten hanterar ärenden om bygglov, tillsyn och överträdelser, rådgivning samt ger information i byggfrågor. Vi arbetar i system som ByggR och Comprima.

Bygglovsenheten väntar tillökning och vi söker därför en vikarie. Kom och bli en del av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som bygglovshandläggare/bygglovsarkitekt kommer du att handlägga ärenden inom PBL-området, främst bygglov och förhandsbesked. Du fattar beslut i delegationsärenden och föredrar ärenden i beredning och myndighetsnämnden. Rådgivning och vägledning till allmänheten är en viktig del av arbetet. Arbetet sker i samverkan med övriga enheter och avdelningar med stadsbyggandet i fokus.

Du som blir vår nya kollega får inte bara ett otroligt viktigt arbete för Ystads framtida stadsutveckling. Du kommer att ha din arbetsplats placerad i Ystads vackra stadskärna, med närhet till såväl goda kommunikationer som till vår myllrande gågata. På vår arbetsplats hjälps vi åt och vi kompletterar varandra avseende kompetens när det behövs, allt för att bidra till Ystad kommuns vision och mål.

KVALIFIKATIONER
Du har utbildning som arkitekt eller bygglovshandläggare eller annan jämförbar utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta som bygglovshandläggare, har goda kunskaper i plan- och bygglagstiftning och intresse för gestaltningsfrågor. Som person är du strukturerad och serviceinriktad med god kommunikationsförmåga, såväl muntligt som skriftligt. Du är också intresserad av digitaliseringens möjligheter och är drivande i dessa frågor.
Erfarenhet av handläggning av ärenden inom bygglov är meriterande. Vidare är det önskvärt att du är pedagogisk med förmåga att hantera avvägning mellan olika intressen och att finna lösningar.

ÖVRIGT
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Hos oss är heltid en rättighet. Det innebär att alla medarbetare som anställs hos oss tillsvidare har rätt till heltid och deltidsarbete är en möjlighet om det fungerar för verksamheten.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt