Avdelningschef Styrning, redovisning och finansiering

Arbetsgivare: Ekonomistyrningsverket
Var: Stockholm
Tjänst: Avdelningschef, statlig
Yrkeskategori: Förvaltnings- och planeringschefer
Publicerad: 2019-05-16
Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Vi finns i Stockholm och har 150 anställda.

Vill du bidra till att göra Sverige rikare? Tillsammans med dina medarbetare verkar du för en effektiv statsförvaltning med god kontroll på statens finanser och en ekonomisk styrning som säkerställer att skattebetalarnas pengar nyttjas effektivt.

ESV strävar efter att vara en modern myndighet i toppklass. Vår kultur kännetecknas av öppenhet, professionalism och utveckling. Vi söker nu en avdelningschef som vill vara med på vår kulturresa och tillsammans med GD och ledningsgruppen får en viktig roll att utveckla verksamheten.

Avdelningens uppdrag innebär att utveckla och förvalta statlig redovisning, finansiell styrning, resultatstyrning och internrevision samt intern styrning och kontroll. Vi ger stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter under regeringen exempelvis genom rådgivning, utbildning och vägledning. Vi gör även utredningar, på uppdrag av regeringen eller egeninitierade.

Inom avdelningen ansvarar vi också för konsolideringen av statliga sektorns utfall och för det statliga koncerngemensamma rapporteringsverktyget. Vi tar fram underlaget till årsredovisningen för staten, utfallet för statens budget och underlag till statens finansiella sparande.

Ditt uppdrag är att leda och utveckla avdelningen genom tre enhetschefer. Avdelningen omfattar ca 45 medarbetare. I din roll företräder du myndigheten och för dialog med representanter för Regeringskansliet och andra myndigheter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har


• gedigen chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar på övergripande nivå
• flerårig erfarenhet av ledningsgruppsarbete och att leda strategiskt utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat
• erfarenhet av ekonomistyrning
• erfarenhet av att driva och leda verksamhet genom andra chefer
• erfarenhet från att ha arbetat i statlig verksamhet
• akademisk utbildning som är relevant för avdelningens verksamhetsområden.

Vi ser gärna att du har varit chef över chefer. Erfarenhet av redovisning är meriterande.

Ledarförmåga och personliga egenskaper
Som ledare har du förmåga till helhetssyn, med ett brett och långsiktigt perspektiv på en strategisk nivå. Du är en trygg och stabil ledare som skapar engagemang, tillit och förutsättningar för delaktighet och samarbete. Du har också god analytisk förmåga, gott omdöme och integritet. Du är handlingskraftig med förmåga att utveckla, organisera, prioritera och följa upp verksamheten.

Du är kommunikativ på ett tydligt, öppet och transparent sätt. Eftersom du kommer att ha breda kontaktytor är det viktigt att du har mycket god förmåga att utveckla förtroendefulla samarbeten både internt och externt. Du har hög it-mognad, förstår systemperspektivet och det är en fördel om du har erfarenhet av digitalisering och/eller AI. Du har god förmåga att presentera både skriftligt och muntligt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att framgångsrikt leda en verksamhet i utveckling.

Mer information
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26 maj. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

I denna rekrytering samarbetar vi med ProAstri. Om du har frågor kan du kontakta rekryteringskonsulterna Kristina Ohlson 070-896 17 36 eller Karolina Öberg 070-745 67 66. Du är också välkommen att kontakta generaldirektör Clas Olsson på telefon 08-690 45 40. Fackliga kontaktpersoner nås via växeln på telefon 08-690 43 00.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt