Avdelningschef Park och Natur till Linköpings kommun

Arbetsgivare: Arenius Schröder & Besterman AB
Var: Linköping
Tjänst: Stadsbyggnadschef
Yrkeskategori: Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
Publicerad: 2019-05-16
Sista ansökningsdag: 2019-06-02
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Följ med på en spännande utvecklingsresa tillsammans med Linköpings kommun och Stadsmiljökontoret!

Stadsmiljökontoret upprätthåller och utvecklar attraktiva, funktionella och tillgängliga offentliga platser, såsom torg, parker och gator, i Linköpings kommun. Kontoret säkerställer ny- och ombyggnation av befintliga och nya offentliga platser, trafikinfrastruktur samt naturområden i takt med att kommunen växer och utvecklas. Kontoret handlägger samhällsbetalda resor såsom färdtjänst och riksfärdtjänst.Stadsmiljökontoret arbetar på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och består av tre avdelningar:

- Trafik och Gata
- Park och Natur
- ProjektAvdelningen Park och Natur tillhandahåller och utvecklar attraktiva, funktionella, trygga och tillgängliga park- och naturområden och offentliga platser i Linköping. Vi ansvarar för skötsel av allmänna platser, park och grönområden, lekplatser, naturreservat samt skog och mark. Även gestaltning, utsmyckning och evenemang som Vinterljus samt vidareutveckling av kommunens park- och naturområden och offentliga miljöer ingår i vårt ansvar.Nu söker vi dig som tillsammans med 18 engagerade medarbetare vill tillhandahålla och utveckla kommunens offentliga platser för medborgarnas bästa och samtidigt stärka varumärket Linköping.Arbetsbeskrivning

Som chef för Park och Natur ansvarar du för ekonomi, personal, verksamhet samt leder avdelningen. Det ligger på ditt ansvar att styra, leda, fördela arbete, genomföra och följa upp verksamheten. Till din hjälp har du verksamhetsnära och professionellt chefsstöd såsom HR, förhandling, ekonomi, administration kommunikation och kvalitet. Ett intranät med relevanta tjänster och verktyg för dig som chef samt IT-stöd finns såklart att tillgå.Basuppdraget för avdelningen är att sköta om och utveckla stadens offentliga miljöer, park- och grönområden, tätortsnära natur, så att medborgarna och besökare upplever staden och kommunen som funktionell, trygg och attraktiv.Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom landskapsarkitektur, naturområdet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har ett intresse för och gärna dokumenterad erfarenhet av arbete med att skapa attraktiva funktionella platser. Du har tidigare arbetat som ledare och har intresse av ledarskapsfrågor.För att trivas som avdelningschef hos oss är du en person som ofta kommer med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Ditt nytänkande sätt kan omsättas i praktiken och leder ofta till resultat. En vilja att hjälpa andra och leverera lösningar samt ett lugnt och tillmötesgående sätt kännetecknar dig. En gedigen ledarskapserfarenhet är viktigt för den här tjänsten liksom förmågan att planera och organisera verksamheten samt hålla tidsramar. Din ekonomiska medvetenhet och affärsmässighet med fokus på effektivitet är god.Du är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. Att tala välformulerat och engagerat i möten och vara mottaglig för motparten är inga problem för dig. Ditt omdöme under tidspress är god och du har förmågan att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa vid behov. Intresse för gestaltning, hållbarhet och stadens gröna infrastruktur samt att vara en del av att driva evenemang och att smycka staden för våra invånare och besökare lockar dig.Om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden! Samhällsbyggnad handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö för våra invånare. Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör jobbet på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen spännande och ansvarsfullt. Som medarbetare på denna förvaltning får vi ofta vara med från att till exempel ett nytt område planeras, till att det står klart. Det gör att vi får en helhetsbild av de olika stegen i samhällsbyggnadsprocessen. Vi har en bred kompetens kring samhällsbyggnad inom förvaltningen. Det gör jobbet inspirerande, kul och mycket utvecklande. Vi ser till att staden planeras optimalt och att många värden tas till vara: kultur och näringsliv, trafik och miljö. Nu och i framtiden.Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: linkoping.se

Mer information:

För mer information ring Emelie Törnvall (emelie.tornvall@asb-executive.se), 070-618 11 58.
Ansök senast den 2019-06-02 via nedanstående länk:

Klicka här för att komma till ansökningssidan.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt