Avdelningschef HR

Arbetsgivare: Göteborgs stad., Stadsledningskontoret
Var: Göteborg
Tjänst: Personalchef/HR-chef
Yrkeskategori: Personal- och HR-chefer
Publicerad: 2019-02-01
Sista ansökningsdag: 2019-02-22
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner.

ARBETSUPPGIFTER
Inom område HR söker vi nu en avdelningschef som leder och utvecklar arbetet med stadens arbetsgivarpolitik och som därigenom bidrar till att utveckla Göteborgs Stad till en mer attraktiv arbetsgivare.

Vi inom område HR har ansvar för arbetet med stadens arbetsgivarpolitiska utveckling med ett långsiktigt strategiskt perspektiv inom arbetsmiljö och hälsa, strategisk kompetens- och chefsförsörjning, arbetsgivar-, omställnings- och pensionsfrågor.

Vi bereder ärenden till beredning/utskott och till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt svarar för arbetet med stadens centrala samverkansorgan (CSG). Vi företräder staden som arbetsgivare på central nivå.

HR-området består av totalt 28 medarbetare och chefer varav 11 arbetar vid HR-avdelningen.

Som medarbetare på Stadsledningskontoret erbjuds du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser.

Som chef hos oss har du ansvar för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du står för ett ledarskap som präglas av respekt, lyhördhet och intresse för dina medarbetare och inspirerar till lärande, utveckling och förändring. Det kräver skicklighet i att kommunicera och utveckla arbetsorganisationen och ge medarbetarna en bra återkoppling på verksamheten.

Du företräder Göteborgs Stad samt den egna verksamheten och sätter in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och fattar beslut baserade på analys och orsakssamband kopplat till de lagar, avtal, policyer och andra styrande dokument som omfattar vår verksamhet.

Du arbetar genom andra, det vill säga att på ett positivt sätt tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och arbetsvilja samt göra dem delaktiga och medansvariga i verksamheten. Att arbeta tillsammans över avdelningsgränser är en självklarhet där kontorsleveransen är i fokus. I uppdraget driver du ett kvalitetsarbete i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens innehåll och resultat. Arbetet kräver att du är öppen och lyhörd för förändringar och att du arbetar för en lärande organisation och en bra arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk examen med relevant inriktning och gedigen erfarenhet av:
- strategisk chef i en större organisation.
- HR-erfarenhet på strategisk nivå
- samordning av arbete i en komplex verksamhet.
- arbete i en politiskt styrd organisation

Meriterande är:
- erfarenhet av att leda ledningsgrupp / alt. självgående specialister på hög strategisk nivå
- erfarenhet från arbete i Göteborgs stad

Som person är du:
- Lyhörd,
- Analytisk och strukturerad, ser sammanhang och prioriterar rätt frågor effektivt, sätter upp och håller dead-lines
- En god kommunikatör som kan lyssna såväl som att tydligt framlägga budskap
- Samarbetsinriktad och tycker om att arbeta på många arenor och genom andra
- Van att agera med hög integritet
- Omvärldsintresserad och inriktad på utveckling och förändring

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

Vid Stadsledningskontoret arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt