Lediga jobb Planeringsarkitekt

Just nu finns de 911 lediga jobb Planeringsarkitekt som stämmer överens med din sökning.

Bevaka lediga jobb för Planeringsarkitekt

Anmäl dig på bevakningslistan här - så får du en notis så fort ett nytt ledigt jobb som Planeringsarkitekt publiceras som stämmer överens med din sökning.


Vad innebär arbetet som planeringsarkitekt?

Som planeringsarkitekt arbetar du med att analysera och planera samhällets utformning genom att skissa, rita upp och ta fram modeller av vad som ska byggas. När du söker lediga jobb specificeras ofta krav på att du kan följa de lagar och förordningar som styr byggandet och kulturella värden samt att du tar hänsyn till miljön och resurserna som används i ditt arbete. Du samverkar med andra yrkesgrupper och har en ledande roll när det gäller att lägga fram de planer och strategier som krävs för att arbetet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt och ge ett fullgott resultat.

Vilka arbetsuppgifter har en planeringsarkitekt?

En planeringsarkitekt tar fram ritningar och planerar områden som behöver omarbetas, ibland hela städer, stadsdelar eller regioner. Du är en del av ett stort arbetslag med flera olika kompetenser som tillsammans ser till att samhällets behov och krav står i centrum. Du arbetar inledande med att analysera önskemål, förslag och idéer för att sedan ta fram strategier för att leda projektet till det önskvärda slutresultatet. Det är viktigt att ditt arbetssätt präglas av ett säkerhetstänk och att du kommer med funktionella lösningsförslag som uppfyller tekniska, ekologiska och utseendemässiga krav.

Vem passar som planeringsarkitekt?

Precis som för många andra arkitekter behöver en planeringsarkitekt vara kreativ, ha god kommunikationsförmåga och fungera väl tillsammans med andra kollegor och branschexperter. När du söker lediga jobb som planeringsarkitekt är det viktigt att du har ett intresse för människans behov och krav i samhället, och att du har förståelse och engagemang för att hushålla med befintliga resurser. Det är en stor fördel om du är lösningsfokuserad, har god kommunikationsförmåga och tycker om att arbeta med andra.

Vad behöver man för utbildning för att bli planeringsarkitekt?

Innan du kan du kan söka lediga jobb som planeringsarkitekt behöver du studera i totalt fem år vid en högskola eller ett universitet. Efter de första tre åren får du en teknologie kandidatexamen och efter ytterligare två år erhåller du din masterexamen. Det finns grundläggande utbildningar även på yrkeshögskolor och gymnasienivå. Vill du arbeta utomlands kan du behöva komplettera dina studier med nationella kunskaper som gäller i det aktuella landet. Det är vanligtvis lagstadgade bestämmelser som skiljer sig från de svenska lagarna eller förordningarna. 

Hur mycket tjänar en planeringsarkitekt?

En planeringsarkitekt med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer har en genomsnittslön på 43.400 kronor per månad. Kvinnor och män tjänar i princip lika mycket. Lediga jobb inom den privata sektorn erbjuder dig oftast en högre månadslön än vad lediga jobb inom den offentliga sektorn gör.

Är det lätt att hitta lediga jobb som planeringsarkitekt?

Som utbildad planeringsarkitekt är det oftast inga problem att hitta lediga jobb. En stor arbetsgivare i Sverige är de olika kommunerna och olika statliga myndigheter, exempelvis Boverket, Trafikverket och länsstyrelsen. Även arkitekt- och konsultföretag annonserar ut lediga jobb som planeringsprojekt där du anställs på projekt- eller konsultbasis. Du kan även söka lediga jobb utomlands, så länge du uppfyller de juridiska kunskapskraven i det land du vill arbeta. Du kan se och jämföra flera lediga jobb som planeringsarkitekt här på Branschstegen.se. Vi samlar över 10.000+ lediga jobb inom bygg, industri, energi och infrastruktur på samma ställe.

 

 

Skapa jobbevakning

+ Skapa jobbevakning på denna sökning

Kostnadsfri bevakning. Du bestämmer själv hur ofta du vill bli uppdaterad med jobbförslag.