Lediga jobb Chef Kommun & landsting

Just nu finns de 1845 lediga jobb Chef Kommun & landsting som stämmer överens med din sökning.

Bevaka lediga jobb för Chef Kommun & landsting

Anmäl dig på bevakningslistan här - så får du en notis så fort ett nytt ledigt jobb som Chef Kommun & landsting publiceras som stämmer överens med din sökning.


Vad gör en kommunchef?

En kommunchef kan även kallas kommundirektör och ansvarar för frågor som rör kommunen. Det är du som ansvarar för att avdelningarna samverkar och arbetar mot gemensamma mål. Att ansvara för kommunövergripande processer i förvaltningen ingår uppdraget samt att utveckla och effektivisera kommunen som organisation.

Vad tjänar man som kommunchef?

2021 var lönestatistiken för general- och kommundirektör 99 900 kronor för båda könen. Männen ligger något högre på 100 600 kronor i månaden och kvinnor hade en genomsnittslön på 99 200 kronor. Samtliga har eftergymnasial utbildning. Ålder 45-64 år. Siffrorna är nyckeltal från scb.se. Månadslönerna är baserade på belopp som betalas ut före skatt och är uppräknade till heltid.

Vad ansvarar en kommun för?

Kommunordförande eller kommundirektören leder arbetet i kommunen som ansvarar för lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Politiska beslut fattas genom kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I Sverige

Hur många kommunchefer är kvinnor i Sverige?

De manliga kommuncheferna har högre löner än sina kvinnliga motsvarigheter, men de kvinnorna blir allt fler till antalet. En del spår att de kvinnliga kommuntopparna snart går om männen i antal och på vissa platser har de redan sprungit om männen lönemässigt och tjänar mer.

Hur blir man kommunchef eller kommundirektör?

För att arbeta som chef eller ansvarig inom kommun eller region finns det inte en specifik utbildning. Många är politiker i grunden. Du behöver ha en relevant högskoleutbildning och motsvarande kompetens som bedöms likvärdig. Det är fördelaktigt och ibland ett krav att du har erfarenhet av att leda en större organisation sedan tidigare. En annan väg kan vara att sikta mot rollen som kommunsekreterare först. Då får du erfarenhet av att arbeta tillsammans med tjänstepersoner och politiker i kommunens högsta ledning och därmed ta ett steg närmare chefsrollen.

Hur många kommuner finns det i Sverige?

Sverige är indelat i 290 kommuner. I varje kommun sitter en kommunfullmäktige som beslutar om de lokala frågorna och det är kommunstyrelsen som styr verksamheten.

Hur blir man en bra chef?

Är du en duktig ledare är det en bra start för att nå chefsjobbet. Men det krävs mer än så. Bra att känna till vilka ansvar du som chef skulle ha. Chefens uppdrag är att se till att arbetslaget når ett på förhand uppsatt mål och resultat. En chef har ofta ansvar för verksamheten, personal och ekonomi.  Och siktar du mot toppjobbet finns det fler vägar att gå. Det är både jobb- och livserfarenhet som skapar en bra chef, det vill säga, du kvalificerar dig under karriären gång. Är du nyfiken och har ett starkt samhällsengagemang är det fördelaktigt. Liksom att vara ödmjuk och lyhörd, vilket är två andra bra egenskaper. Dock ska du kunna leda ditt lag med tydlighet, det ska inte finnas tvivel kring vem det är som bestämmer. 

Vilka kommuner är rikast i Sverige?

De tre kommuner som har landets rikaste invånarna är Danderyd, Lidingö och Täby. Alla ligger i Stockholms län. 


Skapa jobbevakning

+ Skapa jobbevakning på denna sökning

Kostnadsfri bevakning. Du bestämmer själv hur ofta du vill bli uppdaterad med jobbförslag.