Lediga jobb Arkitekt

Just nu finns de 762 lediga jobb Arkitekt som stämmer överens med din sökning.

Bevaka lediga jobb för Arkitekt

Anmäl dig på bevakningslistan här - så får du en notis så fort ett nytt ledigt jobb som Arkitekt publiceras som stämmer överens med din sökning.


Vad innebär arbetet som arkitekt?

Som arkitekt arbetar du vanligtvis på uppdrag av en beställare för att planera, rita upp, formge och ibland även förvalta olika projekt såsom byggnader och miljöer. Det finns fyra primära inriktningar på arkitekter: byggnadsarkitekt, inredningsarkitekt, planeringsarkitekt och landskapsarkitekt. När man pratar om “arkitekter” refererar man oftast till rollen som byggnadsarkitekt. 

Vilka arbetsuppgifter ha en arkitekt?

Arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna, men gemensamt är att du ansvarar för framtagningen av byggnader och miljöer. När du söker lediga jobb som arkitekt förväntas det av dig att du kan ta fram ritningar eller modeller föreställande byggnader och dess planlösningar, med information om vart ledningar, fönster och dörrar ska placeras. Du ansvarar för att de färdigställda projekten är funktionella, trivsamma och passar in i området. När du söker lediga jobb kan du ibland se att arbetsuppgifter innefattar större projekt såsom framtagning av helt nya städer, stadsdelar eller utemiljöer. Förutom samhällets krav och behov på infrastruktur så är ekologin och klimatet viktiga detaljer du måste ta hänsyn till för att få ett hållbart resultat.

Vem passar som arkitekt?

Varje uppdrag ser olika ut då alla uppdragsgivare har unika önskemål. Det är därför till din fördel om du har ett flexibelt arbetssätt och är lösningsfokuserad. När du söker lediga jobb är det bra om du som person är kreativ och kan hålla många bollar i luften, då det är många parametrar att ta hänsyn till i arbetet såsom uppdragsgivarens önskemål, ekonomi, mijö, material, estetik och hållbarhet. Det kan hända att du får arbeta med projektering där du ansvarar för att samordna hela eller delar av större projekt. Du jobbar då oftast i stora projektgrupper där du bollar idéer och förslag med alla inblandade. Detta kräver god kommunikationsförmåga för att projektet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt och ge ett fullgott slutresultat.

Vad behöver man för utbildning för att bli arkitekt?

Innan du kan arbeta som arkitekt behöver du studera heltid i tre till fem år på arkitektprogrammet vid högskola eller universitet. Efter tre år har du möjlighet att avlägga kandidatexamen och efter fem år erhåller du din yrkesexamen.

Är det lätt att hitta lediga jobb som arkitekt?

Som utbildad arkitekt är det oftast inga problem att hitta lediga jobb. De flesta jobbar för privata företag,i konsult- och fastighetsbolag eller i egen regi. Det finns goda möjligheter att arkitekt arbeta på statliga och kommunala byggnadskontor runt om i landet, och har du en svensk arkitektexamen kan du även söka lediga jobb som arkitekt utomlands.

Hur mycket tjänar en arkitekt?

En arkitekt med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer har en genomsnittslön på 43.800 kronor per månad. Kvinnor tjänar i genomsnitt 42.700 kronor och män 45.300 kronor (scb.se). Lediga jobb inom den privata sektorn ger dig oftast en högre månadslön, än vad lediga jobb inom den offentliga sektorn gör.

 Du kan se och jämföra flera lediga jobb som arkitekt här på Branschstegen.se. Vi samlar över 10.000+ lediga jobb inom bygg, industri, energi och infrastruktur på samma ställe.

Skapa jobbevakning

+ Skapa jobbevakning på denna sökning

Kostnadsfri bevakning. Du bestämmer själv hur ofta du vill bli uppdaterad med jobbförslag.