Välkommen Andon/teamledare till Coop Logistiks centrallager i Eskilstuna

Arbetsgivare: Arena personal
Var: Eskilstuna
Tjänst: Lagerchef
Yrkeskategori: Chef Inköp
Publicerad: 2023-11-27
Sista ansökningsdag: 2024-05-15
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Om företaget

Coop befinner sig just nu i en offensiv utvecklingsfas. Under det senaste året har Coop ökat antalet butiker, accelererat i digitala satsningar och hälsat över 100 000 nya medlemmar välkomna!

För att stärka Coops framtid har ett beslut tagits om att investera i en ny logistiklösning och en central, helautomatiserad varuterminal. Terminalen byggs i Eskilstuna logistikpark och beräknas vara i full drift under andra halvåret av 2024. Denna nya varuterminal blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel och blir tillsammans med en ny logistiklösning hjärtat i Coops hela varuförsäljning. Terminalen kommer att förse hela Sverige med varor inom kategorierna färskvaror, kolonial och nonfood-varor.

Om rollen

Som Andon/teamledare ska du axla rollen som Försteman till gruppcheferna, detta innefattar bland annat att vara utbildare till våra medarbetare samt leda i den dagliga driften. Ditt ansvar kommer vara att utbilda medarbetarna på området, samla användarfrågor, utbildningsbehov och nya krav eller önskemål om applikationen eller systemet. Du kommer medverka i arbetet med att ta fram en utbildningsplan, utbildningsmaterial samt medverka i att ta fram processkartläggningar och standarder.

I rollen som Andon/teamledare kommer du medverka vid analyser och komma med förbättringsförslag utifrån framtagna mål och verksamhetsprocesser. Du kommer vara en nyckelperson vid genomförandet av acceptanstester samt medverka vid kravställning för nya funktionalitet och ändringar.

Som Andon/teamledare kommer du även vara en arbetsledare som sköter den dagliga styrningen och fördelningen, frånvarohantering, personalplanering och avvikelsehantering. Möten med andra Andon/teamledare samt möten med andra avdelningar kommer att förekomma. Tjänsten innefattar skiftarbete.

Samt att Du vill vara med och skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen. Och att du vill utveckla din egen kompetens och ser lärande som en naturlig del av arbetet. Och att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor och chefer.

Vem är du?

Vi tror att du är en person med god teknisk förståelse som gärna har erfarenhet från processtyrning. Vi ser även att du har en god pedagogisk förmåga samt är motiverad och ansvarsfull för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna.

Vi tror att du är en förebild som inspirerar och motiverar medarbetare genom att vara närvarande, tillitsfull samt skapa engagemang hos medarbetarna.

Vi ser gärna att du har erfarenhet och kompetens om:

- Förbättrings- och utvecklingsarbete
- Logistikflöden
- Datorvana och kunskap om relevanta system


Passar rollen som Andon/teamledare dig? Tveka inte med att söka redan nu!

Läs mer och ansök