Regiondirektör till Region Västmanland

Arbetsgivare: Region Västmanland
Var: Västerås
Tjänst: Landstingsdirektör
Yrkeskategori: Chef Kommun & landsting
Publicerad: 2023-11-08
Sista ansökningsdag: 2023-11-27
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tills vidare

Region Västmanland söker en Regiondirektör. Som regiondirektör är du högsta tjänsteperson i organisationen och ytterst ansvarig för att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Vi söker dig som vill verka för vår vision; Livskraft för framtiden, där möjligheter och modiga lösningar är vår drivkraft. Vi verkar för en levande demokrati och ett nära samarbete över organisationsgränser. Vi verkar för att samhället ska fungera som en helhet i vardagen för våra invånare i Västmanland. Har du erfarenhet av att led, motivera och utveckla en bred och komplex organisation samt förmåga att omsätta en politisk målbild i resultat?

Om Arbetsplatsen

Region Västmanland är till för invånarna i länet och ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård, kollektivtrafik, kultur, näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Organisationen är politiskt styrd och finansieras i huvudsak av regionskatten.

I regionen utgår vi alltid från människors lika värde och bemöter alla med respekt. Vi ger invånarna i länet förutsättningar för en god livskvalitet och samverkar med alla dom som är involverade i detta. Dessutom hushåller organisationen med de gemensamma resurserna och fördelar dem efter behov.

Du möts av en verksamhet i stark utveckling med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Det finns ett gott politiskt samtal- och samarbetsklimat. Regionen kan peka på en kvalitativ vård, en god kollektivtrafik och gott samarbete med länets kommuner liksom med externa aktörer.

Regionen omsätter cirka 12 miljarder kronor och arbetar aktivt med de ekonomiska utmaningar som blivit alltmer aktuella och tydliga.  Organisationen har fattat beslut om stora investeringar, bland annat pågår byggnationen av ett nytt akutsjukhus i Västerås som ska stå färdigt för inflytt 2030, investeringen omfattar 6,8 miljarder.

Arbetsuppgifter

Som Regiondirektör verkställer du regionstyrelsens uppdrag och arbetar för att nå fastställda mål och stödja verksamheterna. Du företräder regionstyrelsen som finansiär, ägare och uppdragsgivare samt biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder, bolag och stiftelser. Du rapporterar till regionstyrelsen.

Du leder och utvecklar organisationen och svarar för arbetet med övergripande policy och strategifrågor. I arbetet är det viktigt att stimulera en lärande organisation där nya metoder för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kompetensväxling bidrar till att möta invånarnas behov.

Ditt direkta chefsansvar omfattar fem förvaltningsdirektörer, och du har den yttersta tjänstepersonsansvaret för att säkerställa styrning och ledning, stöd till den politiska ledningen och verksamhetens styr- och stödprocesser. Du har också ansvar för att bereda ärenden som ska behandlas av regionstyrelsen, dess utskott och regionfullmäktige.

Som Regiondirektör arbetar du målmedvetet för att upprätthålla en ekonomi i balans. Effektiv resursanvändning genom modern teknik och digitalisering är vägen framåt.

Samarbete och samverkan med andra regioner, universitet, lärosäten och andra relevanta aktörer är avgörande för att hitta framgångsrika lösningar. Det är särskilt viktigt att utveckla samarbetet med länets kommuner.

För vidare beskrivning av uppgifter:  https://regionvastmanland.se/globalassets/regionvastmanland.se/politik/moteshandlingar/rs-2017/rs-2017-12-20/bilaga-7-ansvar-o-uppgifter-rd-mfl.pdf

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning och flerårig chefserfarenhet från en komplex organisation. Du bör framgångsrikt ha utövat ledarskap både direkt och indirekt samt ha erfarenhet av att leda chefer samt samverkat med fackliga organisationer. För att lyckas i uppdraget behöver du ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Eftersom vår organisation ständigt förändras krävs erfarenhet av att ha drivit komplexa förbättrings- och utvecklingsuppdrag samt en god förståelse och kunskap kring den moderna teknikens möjligheter. Insikt i vårdens processer är meriterande.

Du behöver vara bekväm med att företräda verksamheten i interna och externa nätverk samt att hantera media. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning.

Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra och har en tydlig kommunikation. Du har ett inkluderande, engagerande och tillitsbaserat ledarskap som främjar en utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra. För att lyckas i rollen behöver du vara intresserad av och ha en god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.

Du är van vid att arbeta mot såväl kortsiktiga som långsiktiga mål och har förmåga att förändra din syn efter förändrade omständigheter. Du är en flexibel person som kan göra avvägningar, prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om du har några frågor om tjänsten, kontakta Source som förmedlar kontakt till regionstyrelsens ordförande.

 I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Source Executive Search. Välkommen med din ansökan via Sources kanaler senast den 27 november 2023. Handlingar som inkommer till Region Västmanland blir allmän handling.

För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten är du välkommen att kontakta Source’s konsulter Ann Peyron, ann.peyron@source-executive.se, tel 070 878 42 26 eller Jacob Arendt jacob.arendt@source-executive.se, telefon 070 813 91 57.

Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.

Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.

Läs mer och ansök