Ekonom

Arbetsgivare: Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost
Var: Göteborg
Tjänst: Förvaltningsekonom
Yrkeskategori: Fastighetsvärderare
Publicerad: 2021-05-07
Sista ansökningsdag: 2021-05-21
Anställningstyp: Heltid
Anställningslängd: Tillsvidare

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Ekonomiavdelningen är en av tre stödfunktioner i socialförvaltning Nordost. Vi arbetar med att stödja verksamhetens kärnverksamhet samt leda, samordna och utveckla ekonomiperspektivet. Ekonomifunktionens huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning i socialförvaltning Nordost. Det gör vi genom att ge råd och stöd, administration och service samt genom uppföljning och kontroll.
Ekonomiavdelningen består av sex medarbetare och leds av avdelningschef Ekonomi. Under avdelningschef Ekonomi finns även central administration med funktioner som chefsstöd, inköp och Link, LVS samt lokalstrategi.

Vi söker nu en ny medarbetare med inriktning mot planering och uppföljning samt med viss redovisningskunskap till ekonomiavdelningen.

Som ekonom hos oss kommer du att ingå i ett team där vi tillsammans arbetar för att stimulera och utveckla varandra med syfte att öka förvaltningens måluppfyllelse. Tjänsten innebär att stödja verksamhetens chefer och administratörer inom planering, uppföljning samt redovisning. I din roll arbetar du med planering och uppföljning till en av våra fyra verksamhetsavdelningar; Vuxen och försörjningsstöd, Familjemottagning och resurser barn och vuxna, Barn och unga, Stadsområde välfärd och fritid. I uppdraget ingår även att bidra i ekonomiavdelningens interna kvalitetsarbete.

Som ekonom i socialförvaltning Nordost är du i och med din arbetsinsats delaktig i att utveckla stadsområdet. På vår avdelning får du möjlighet att vara en del av en arbetsgrupp med ett väl fungerande samarbete och en god teamkänsla.


KVALIFIKATIONER
För denna tjänst är ett krav att du har en kandidatexamen inom ekonomiområdet på högskolenivå, gärna med inriktning mot offentlig förvaltning.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med planering, uppföljning och redovisningsprocesser. Har du arbetat med dessa frågor inom offentlig förvaltning är det meriterande.

I arbetet som ekonom krävs det att du är skicklig på att samarbeta i team för att hantera uppgifter och nå mål. Genom att du är lyhörd för kundens behov samt kommunicerar på ett pedagogiskt och strukturerat sätt, skapar du förtroende och goda relationer.

I din yrkesroll är du noggrann och har en förmåga att göra kvalificerade analyser och rimliga bedömningar samt trivs med att jobba med kvalitetssäkring. Du har även en förmåga att se helheten och kan utifrån ekonomiska underlag och övrig information, se samband och dra slutsatser samt ge förslag på åtgärder för att på så sätt bidra till en god ekonomisk hushållning inom stadsdelen. Du tar eget ansvar för ditt uppdrag och känner dig trygg med att självständigt utföra dina arbetsuppgifter samt driva dina processer vidare. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Under vissa perioder då vi har en högre arbetsbelastning krävs det att du kan hantera den stress som det kan innebära och behålla fokus på ditt uppdrag samt uppsatta mål och tidsplaner.

Tjänsten ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. Du som söker har erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem och har grundläggande datakunskaper.

Läs mer och ansök

Ny på jobbet från Branschaktuellt